AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİK TASLAĞI 24.02.2021

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan üst kuruluşumuz TOBB’a iletilen yazıda, “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağı” nın hazırlandığı bildirilmektedir. Taslak ile ilgili görüş ve önerilerinizi ekte bulunan görüş işleme formuna işleyerek 25.02.2021 tarihi saat 14:00’ kadar m.baskar@ayto.org.tr adresine iletebilirsiniz.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.

EKLER

GÖRÜŞ İŞLEME FORMU

YÖNETMELİK TASLAĞI

GEREKÇE