Kooperatif

1. KURULUŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce hazırlanmış ve ilgili Bakanlıkça onaylanmış ıslak imzalı şirket anasözleşmesi
 3. Bakanlık izin yazısı (Aslı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

2. GENEL KURUL TOPLANTISI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 5. Genel kurul toplantısına ait gündem

Genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu seçimi yapılmış ise; 

 1. Yönetim kurulunun görev bölümünün ve kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin belirlendiği yönetim kurulu kararı (Noter veya 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylı)
 2. Müdürlüğümüzde imza beyanı bulunmayan imza yetkisine sahip yönetim kurulu üyeleri için, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce hazırlanmış imza beyannamesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

3. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Yönetim kurulunun görev bölümünün ve kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin belirlendiği yönetim kurulu kararı (Noter veya 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylı) (Ayrılan yönetim kurulu üyesinin görevinin sırası ile yedek üyelere sorulması gerekir) 
 3. Ayrılan yönetim kurulu üyesine ait istifa beyanı
 4. Görevi kabul etmeyen yedek üye varsa, görevi kabul etmediğine dair beyan
 5. Yeni üyeye imza yetkisi veriliyorsa, imza beyannamesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

4. DENETİM KURULU DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İstifa eden denetçinin istifa beyanı
 3. Yeni seçilen denetçinin atamasına ilişkin denetim kurulu imzalı atama yazısı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

5. ANASÖZLEŞME TADİLİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 5. Genel kurul toplantısına ait gündem
 6. Bakanlık onaylı tadil tasarısı ve izin yazısı (Aslı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

6. ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Adres Değişikliğine ilişkin yönetim kurulu kararı (Noter veya 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylı)

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

7. TASFİYEYE GİRİŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 5. Genel kurul toplantısına ait gündem
 6. Tasfiye kurulunun görev bölümünün ve temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin belirlendiği yönetim kurulu kararı (Noter veya 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylı)
 7. Müdürlüğümüzde imza beyanı bulunmayan tasfiye memurları için, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce düzenlenmiş imza beyannamesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

8. TASFİYEDEN DÖNÜŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 5. Genel kurul toplantısına ait gündem
 6. Yönetim kurulunun görev bölümünün ve kooperatifi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilerin belirlendiği yönetim kurulu kararı (Noter veya 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce onaylı)
 7. Müdürlüğümüzde imza beyanı bulunmayan imza yetkisine sahip yönetim kurulu üyeleri için, 7099 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince Müdürlüğümüzce hazırlanmış imza beyannamesi

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

9. TASFİYE SONU KAPANIŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 3. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 4. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 5. Genel kurul toplantısına ait gündem

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

10. MERKEZ NAKLİ (GELEN)

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Kuruluş tarihinden itibaren sicil dosyasında işlem gören tescillere ilişkin belgelerin kayıtlı bulunduğu sicil memurluğunca onaylı birer adet sureti (tarih sırasına göre)
 3. Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 111. maddesine göre sicil belgesi aslı (Belge MERSİS sisteminden oluşturulmalı ve güncel ortakları ile temsilcilerine ilişkin bilgileri içermelidir.)
 4. Noter onaylı genel kurul toplantı tutanağı
 5. Hazirun cetveli (Aslı veya noter onaylı sureti)
 6. Bakanlık onaylı tadil tasarısı ve izin yazısı (Aslı)
 7. Bakanlık temsilcisi atama yazısı (Aslı)
 8. Genel kurul toplantısına ait gündem

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.