AYDIN TİCARET ODASI AYDIN TEKNOLOJİ ÖĞRENME VE UYGULAMA MERKEZİ FİZİBİLİTE RAPORU HİZMET ALIMI İHALE İLANI 26.06.2020

Aydın Ticaret Odası, T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Aydın Ticaret Odası’nda Aydın Teknoloji Öğrenme ve Uygulama Merkezi Fizibilite raporu için bir hizmet alımı ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası ve İhale Teslim Tutanağı ekte yer almaktadır.

İHALE DOSYASI

İHALE DOSYASI WORD FORMATI

İHALE TESLİM TUTANAĞI

Teklif teslimi için son tarih ve saati: 16.07.2020 saat:14.00

İhale İlanı için Odamız 0256 218 09 09 dahili:131 nolu telefonunu arayabilirsiniz.