KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI 28.01.2022

Covid-19 salgını kapsamında mikro ve küçük işletmelere KOSGEB tarafından istihdam performansına dayalı faizsiz ve teminatsız geri ödemeli destek verilecektir.

Mikro işletme; 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 3 milyon TL’yi aşmayan işletmedir. 

Küçük işletme; 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 25 milyon TL’yi aşmayan işletmedir.

Desteğin amacı:

KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ’lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanmasıdır.  

Destek kapsamı ve desteklenen sektörlerin NACE kodları ekte yer almaktadır.

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2022’dir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK 1: SEKTÖR LİSTESİ (NACE KODLARI)

EK 2: SIKÇA SORULAN SORULAR

EK 3: PROGRAM SUNUMU

EK 4: KOSGEB - MİKRO ve KÜÇÜK İŞLETMELERE HIZLI DESTEK PROGRAMI KAPSAMI