İMALAT YETERLİLİK BELGESİ

Odamıza kapasite tespiti yaptırmış ve halen aktif kapasite raporu bulunan firmaların belirli miktardaki iş ve hizmeti belirli bir zamanda mevcut olanakları ile bir malın imaline yeterli olup, olmadıklarını tespiti amacıyla, ilgili mercilere ibraz edilmek üzere firmaların yazılı talebi üzerine hazırlanan yıllık üretilebilecek ürünlerin adlarını ve miktarlarını gösteren Kapasite raporuna istinaden hazırlanan bir belgedir.

 

Müracaat için gerekli belgeler:

  • Dilekçe
  • Kapasite Raporu aslı veya fotokopisi

 

Detaylı bilgi almak için lütfen Odamız Kapasite Birimi ile iletişime geçiniz.