AYDIN DEVLET HASTANESİNCE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 15.01.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

9 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/691549

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASAN EFENDİ MAH. GENÇLiK CAD. NO:13 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562139000 - 2562254620

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydindh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

9 KALEM KARDİYOLOJİ SARF MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AYDIN DEVLET HASTANESİ KARDİYOLOJİ SARF DEPOSU

c) Teslim tarihleri

:

Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin talebi doğrultusunda en fazla 8 sipariş olarak peyder pey teslim edilecektir. Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 (On) gün içerisinde ilgili Sarf Depolara teslim edilecektir. (Tebligat Kanunu hükümlerine göre teslim süreleri hesaplanacaktır.) Yüklenici sözleşme süresi içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç) defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarına analiz için numune gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala, Kurum tarafından bildirildiği takdirde 15 (onbeş) gün içerisinde, yüklenici firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

AYDIN DEVLET HASTANESİ SATINALMA BİRİMİ

b) Tarihi ve saati

:

15.01.2020 - 10:00