DİDİM BELEDİYESİNCE TEMİZLİK MALZEMESİ ALINACAKTIR 27.12.2019

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

TEMİZLİK MALZEMESİ

DİDİM BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

TEMİZLİK MALZEMESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/674301

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAHALLESI INÖNÜ BULVARI 180 09270 DİDİM/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2568112660 - 2568112111

c) Elektronik Posta Adresi

:

didimbelediyesi@yahoo.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

27 KALEM TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

DİDİM BELEDİYESİ AMBARI

c) Teslim tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasına müteakip teslimata başlanacak olup, 30 gün içerisinde teslimat yapılacaktır; malların temini ve teslimi, malların niteliğinin yazılı bulunduğu mal teslim alma belgeleri karşılığında, belediye ambarına teslim edilecek ve mal alma belgelerinin karşılıklı olarak imzalanması ile sonuçlandırılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DİDİM BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU CUMHURİYET MAHALLESİ İNÖNÜ BULVARI NO:180 DİDİM/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2019 - 14:30