SÖKE 11'İNCİ KOMD.TUG. GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR 18.12.2019

İhale dökümanları için lütfen tıklayınız.

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

11'İNCİ KOMD.TUG. SÖKE K.YRD.LIĞI MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI MSB BAĞLILARI

6 Kısım Gıda Maddesi (Kase Yoğurt, 10 Kglık Kova Yoğurt, Yumurta, Dondurulmuş Milföy Hamuru, Süt 1/1 lik ve Ekmek 150 glık) Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/578281

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

11'INCI KOMD.TUG.SÖKE K.YRD.LIGI SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565181985 - 2565120310

c) Elektronik Posta Adresi

:

omkaya@kkk.tsk.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 Kısım Gıda Maddesi Alımı (Kase Yoğurt,Tam Yağlı (200 g.lık), 10 Kg.lık Yoğurt Tam Yağlı, Yumurta 55-60 g.lık, Dondurulmuş Milföy Hamuru, Sterilize Dayanıklı Süt 1/1 lik Yağlı ve Ekmek 150 g.lık)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

11.Komd.Tug.K.Yrd.lığı Tşn.(Tük.)-403 Mal Saymanlığı Deposu Söke/AYDIN

c) Teslim tarihi

:

01 Ocak 2020-31 Aralık 2020 tarihleri arasında Günlük İhtiyaçlar Nispetinde alınacaktır. (Ancak sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi halinde, sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.) Sözleşmenin imzalanmasının herhangi bir sebeple gecikmesi (ihtiyaç listesinde belirtilen işe başlama tarihlerinden sonraki bir tarihte imzalanması) halinde sözleşmenin imzalanmasını müteakip o aya ait tebligatlar ilgili saymanlıktan 3 (üç) iş günü içinde yüklenici tarafından alınmak zorundadır. Alınmadığı takdirde tebligat yapılmış sayılacak ve mal getirmediği hallerde uygulanan cezai müeyyide uygulanacaktır. Taahhüt edilen malların hangi günlerde teslim edileceği ile ilgili tebligatlar; düzenlenecek aylık tebligat çizelgeleri ile ayın başlamasından en geç iki gün evvelinden yüklenicinin kendisine, kanuni vekiline imzalatılması suretiyle veya sözleşmede belirtilen tebligat adresine posta ile (R.İ.T.) yapılacaktır. Yazılı tebligat süresi içinde resmi iadeli taahhütlü posta ile yapılması elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks veya belgegeçer veya elektronik posta gibi diğer yollarla bildirimde bulunabilir. Getirilecek malın miktarı için teslim yerinde bir tebligat defteri tutulacaktır. Tebliğ edilen miktarlar tahmini besleme miktarları olduğundan yüklenici bir gün sonrası için getireceği net mal miktarını teslim yerine bizzat gelerek veya kanuni vekilini göndererek, saat 17:00'ye kadar öğrenmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde ihtiyaç miktarlarını öğrenmiş sayılacak ve mal getirmediği veya eksik getirdiği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Fazla mal getirmesi durumunda gelen fazlalığın iade edilip edilmeyeceği hususunda idare serbest ve yetkilidir. Yüklenici tebligat çizelgesinde yazılı teslim günlerinde, taahhüt ettiği malı en geç saat 12:00'ye kadar yarım çalışma günleri saat 10:00'a kadar birlik/kurum kilerlerine, depo veya ambarlarına teslim etmeye mecburdur. Bu mecburiyete riayet etmediği takdirde hakkında Sözleşmenin ilgili fıkraları gereğince ceza-i müeyyideler uygulanacaktır. Nakliye, boşaltma ve istifleme yükleniciye ait olup, ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

11'inci Komd.Tug.Söke K.Yrd.lığı İhale Komisyon Başkanlığı

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2019 - 10:00