ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZ SATIŞ İLANI 26.02.2021

T.C. Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü’nden Odamıza gelen yazıda, 4703 sayılı Kanunun Ek-3’ünci maddesi ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esasların 10. Maddesine göre ekteki Başvuru şartlarının yer aldığı  ilanda bulunan taşınmazların değerlendirildiği ve 12. Maddesine göre düzenlenen ilan iletilmiştir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.