ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE DOĞAL RULO ÇİM ALINACAKTIR 24.03.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

DOĞAL RULO ÇİM

ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

DOĞAL RULO ÇİM alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/146648

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ham.Mah.192 Sokak TN:62 No:2 ÇİNE AYDIN ÇİNE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2567116028 - 2567119332

c) Elektronik Posta Adresi

:

cinebelediyesi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

10.000 M2 DOĞAL RULO ÇİM
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

İlçe sınırları içerisinde muhtelif yerler

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 265 takvim günüdür. Yüklenici ihale konusu malı idarenin ihtiyacı doğrultusunda 31.12.2020 tarihine kadar kısım kısım teslim edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çine Belediyesi Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

24.03.2020 - 11:00