AYDIN DEVLET HASTANESİNCE İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR 19.03.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

İLAÇ VE SERUM SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

69 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/82563

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASAN EFENDİ MAH. GENÇLiK CAD. NO:13 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562139000 - 2562254620

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydindh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

69 KALEM İLAÇ VE SERUM ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Aydın Devlet Hastanesi Eczane Ambarı

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler sözleşmenin imzalanmasını müteakip Hastane İdaresinin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 (On) gün içerisinde Hastanemiz Eczane Ambarlarına teslim edilecektir. (Tebligat Kanunu hükümlerine göre teslim süreleri hesaplanacaktır.) Yüklenici sözleşme süresi içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç) defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarına analiz için numune gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala, ilgili Hastane tarafından bildirildiği takdirde 7 (yedi) gün içerisinde, yüklenici firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aydın Devlet Hastanesi- Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:13-AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

19.03.2020 - 10:00