GERMENCİK BELEDİYESİNCE AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR 23.03.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

GERMENCİK BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) : 8500 Litre Motorin (Diğer) : 245000 Litre alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/99138

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YEDİEYLÜL MAH. KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA SK. NO:16 09700 GERMENCİK/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565630120 - 2565631472

c) Elektronik Posta Adresi

:

germencikbelediyesi@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Germencik Belediyesine ait araçlarda kullanılmak üzere 245.000 Lt Motorin, 8.500 Lt 95 Oktan Kurşunsuz Benzin
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Alınacak akaryakıt, idarenin araçlarına takılacak otomatik taşıt tanıma sistemleri ile Germencik İlçesinde ve ihtiyaç duyulması halinde yüklenicinin bayisi olduğu, Türkiye genelinde bulunan istasyonlardan peyder pey alınacaktır.

c) Teslim tarihi

:

2019/256745 İhale Kayıt numaralı akaryakıt alım ihale sözleşmesinde işin bitim tarihi 18.04.2020 olarak belirlendiğinden, işe başlama tarihi 19.04.2020 olarak belirlenmiştir. Ayrıca her ne kadar sözleşmenin 9'uncu maddesinde işin süresi dokuz ay olarak belirtilmiş olsa bile işin bitiş tarihi 31.12.2020 tarihini geçmeyecektir. Germencik ilçesi içerisinde ve Türkiye genelinde peyder pey olarak yükleniciye ait Otomatik Taşıt Tanıma Sistemi bulunan akaryakıt istasyonlarından araçlara takılan Otomatik Taşıt Tanıma Cihazı ile alınacaktır. (Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 (beş) takvim günü içerisinde cihazların temin edilerek araçlara montajının yapılamaması durumunda cihazlar temin edilinceye kadar akaryakıt alımı "Akaryakıt Alım Fişi" ile yapılacaktır. Cihazların idare araçlarına montaj süresi hiçbir suretle 10 (on) takvim gününü geçmeyecektir.)


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Germencik Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu Yedi Eylül Mah. Köprülü Mehmet Paşa Sk. No:16 Germencik/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

23.03.2020 - 11:00