SÖKE BELEDİYESİNCE MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR 13.03.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

MADENİ YAĞ VE ANTİFRİZ SATIN ALINACAKTIR

SÖKE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madeni Yağ ve Antifriz Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/81408

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Konak Mahallesi Saraçlar Caddesi 21 09200 SÖKE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2565182311 - 2565120496

c) Elektronik Posta Adresi

:

sokeihale@soke.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Toplam 14 kalem Madeni Yağ ve Türevleri ile 1 kalem Antifriz alımı yapılacaktır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Söke Belediyesi Malzeme Deposudur.

c) Teslim tarihi

:

Madeni yağların / antifirizlerin teslimatı, işe başlama tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

SÖKE BELEDİYESİ MECLİS SALONU

b) Tarihi ve saati

:

13.03.2020 - 10:30