ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR 13.03.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

ÇİMENTO SATIN ALINACAKTIR

ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÇİMENTO ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/103932

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ham.Mah.192 Sokak TN:62 No:2 ÇİNE AYDIN ÇİNE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2567116028 - 2567119332

c) Elektronik Posta Adresi

:

cinebelediyesi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

500 Ton Dökme PÇ 42,5 Çimento - 5000 Torba PÇ 42,5 Çimento Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Çine Belediyesi Beton Elemanları Tesisi Çine/Aydın

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 315 takvim günüdür. Yüklenici sözleşme süresi içerisinde idarenin ihtiyacı doğrultusunda kısım kısım teslimat yapacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çine Belediye Başkanlığı Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

13.03.2020 - 11:00