AYDIN DİLEK YARIMADASI MİLLİ PARK MÜDÜRLÜĞÜNCE ETÜT PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR. 25.02.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

ETÜD PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

AYDIN DİLEK YARIMADASI-BÜYÜK MENDERES DELTASI MİLLİ PARK MD.DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

2020 YILI DOĞA TURİZMİ UYGULAMASI MOBİL YAZILIM GELİŞTİRME PROJESİ, YABAN HAYATININ KORUNMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI PROJESİ, ZİYARETÇİ MEMNUNİYET ANKETİ VE EYLEM PLANLARININ İZLENMESİ PROJESİ DANIŞMANLIK hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/54156

1-İdarenin

a) Adresi

:

Dilek Yarımadası-B.Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü İdari Binası Güzelçamlı Mah. Milli Park Cad. No:1/1 KUŞADASI/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2566461079 - 2566461079

c) Elektronik Posta Adresi

:

korayasik@ormansu.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yab. Hay. Kor. Gel. ve Sür. Kullanımı Projesi,Milli Park ve Tabiat Park Ziy. Mem. Anketi ve Eylem Plan. İzlenmesi Projesi, Doğa Tur. Uyg. Mobil Yazılım Gel. Proj. Çalışmaları için 4 adet danışman personel alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 9(dokuz) aydır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Dilek Yarımadası B.Menderes Deltası Milli Park Müdürlüğü İdari Binası Güzelçamlı Mah. Milli Park Cad. No:1/1 Kuşadası/AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

25.02.2020 - 11:00