KOÇARLI-ÇİNE SULAMA BİRLİĞİNCE PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR 19.02.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

KOÇARLI-ÇİNE SULAMA BİRLİĞİ

KOÇARLI ÇİNE SULAMA BİRLİĞİ PERSONEL HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/36963

1-İdarenin

a) Adresi

:

yeni mah serpil 8 09970 KOÇARLI/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2567612616 - 2567612520

c) Elektronik Posta Adresi

:

sulama09@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

26 Sulama İşçisi, 3 Operatör, 1 Elektrik Teknikeri, 2 Büro İşçisi 1 Demirci, 2 Traktör Şoförü olmak üzere toplam 35 personel ile 9 ay Sulama Suyu Dağıtımı ve Sulama Şebekesi Bakım Onarım ve Genel Hizmet İşleri
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Koçarlı - Çine Sulama Birliği Sulama Sahası

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 01.04.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Koçarlı-Çine Sulama Birliği Yeni Mahalle Serpil Sk. No. 8/1 Koçarlı AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

19.02.2020 - 10:30