EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR 24.02.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

KARA YOLU İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

EFELER BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Efeler Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahallelerdeki altyapı çalışmaları tamamlanan veya bozulan yollarda yol yapım ve yenileme çalışması yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/42639

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YEDİEYLÜL MAH. İZMİR BULVARI 5 EFELER/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

5321118009 - 2562270999

c) Elektronik Posta Adresi

:

ihale@efeler.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yol Döşeme: 100.000,00 m2,Kaldırım Döşeme:30.000,00m2,Bordür Döşemesi:20.000,00 mt,Yağmur Oluğu Döşenmesi:20.000,00 mt,Pvc yağmur suyu borusu döşenmesi:3.000,00 mt,Asfalt yama malzemesi ile yol tamiratı: 4.000,00 m2,Yol Düzenlemesi:100.000,00m2
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Efeler Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde bulunan Merkez Mahallelerdeki yollar

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Yedi Eylül Mh. İzmir Blv. Esko İş Hanı Efeler / AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

24.02.2020 - 11:00