ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR 14.02.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

İLAÇLAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

ÇİNE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

VEKTÖRLE MÜCADELE HİZMET ALIMI hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2020/28615

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ham.Mah.192 Sokak TN:62 No:2 ÇİNE AYDIN ÇİNE/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2567116028 - 2567119332

c) Elektronik Posta Adresi

:

cinebelediyesi@gmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

11 Ay Vektörle Mücadele Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Çine Belediyesi İlçe Sınırlarında bulunan merkez ve Mahalleler

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 330(üç yüz otuz) gündür


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Çine Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati

:

14.02.2020 - 11:00