KARPUZLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNCE 3 ADET KARMA YAPININ YIKIMI İŞİ 31.01.2020

İhale dokümanı için lütfen tıklayınız.

YIKIM KARARI BULUNAN 3 ADET KARMA YAPININ YIKIMI VE MOLOZ ATIKLARININ TAŞINMASI İŞİNİ YAPTIRILMASI

KARPUZLU BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yıkım kararı bulunan 3 adet karma yapının yıkımı ve moloz atıklarının taşınması işini yaptırılması yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası

:

2020/16003

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YENI MAHALLE CUMHURIYET CADDESI 102 09540 KARPUZLU/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2567412211 - 2567412250

c) Elektronik Posta Adresi

:

bilgi@karpuzlu.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

531 METREKARE İNŞAAT YIKIM İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KARPUZLU BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTI SALONU

c) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi

:

Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YENİ MAHALLE CUMHURİYET CADDESİ NO: 102 KARPUZLU AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

31.01.2020 - 09:00