E-DEVLETTEN SİSTEMSEL SEBEPLERDEN DOLAYI GÖREV BELGESİ ALINAMAMASI NEDENİYLE MANUEL OLARAK DOLDURULAN ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 12 MAYIS 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 24.00’E KADAR UZATILMIŞTIR 07.05.2021

Sayın Üyemiz;

Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Ayrıca, https://www.ayto.org.tr/tr/haber/2582 linkinde sunulan genelgede muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan iş yeri sahipleri için gerekli entegrasyonların sağlanacağı belirtilmektedir. Manuel doldurulan Çalışma izni görev belgesi örneği https://www.ayto.org.tr/tr/duyuru/1169 linkinde yer almaktadır.

Aydın Ticaret Odası