SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF İŞLETMELER VE GÖREV BELGESİ HAKKINDA 29.04.2021

07.05.2021 TARİHLİ İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİ İLE SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAFİYET KAPSAMINDA İŞVEREN VE ÇALIŞANIN BEYANI İLE MANUEL OLARAK DOLDURULAN ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGELERİNİN 12 MAYIS ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 24:00 TARİHİNE KADAR GEÇERLİ OLDUĞU ANCAK BU TARİHTEN İTİBAREN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF İŞLETMELER İÇİN GÖREV BELGESİ BAŞVURUSUNUN SADECE E-DEVLET ÜZERİNDEN ALINACAĞI BİLDİRİLDİ. E- DEVLET ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA ONAYLANAN GÖREV BELGESİ DIŞINDA HERHANGİ BİR KURUMDAN GÖREV BELGESİ DÜZENLENMEYECEKTİR.

MANUEL DOLDURULAN ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGESİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

Sayın Üyemiz,

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi konulu genelge gönderdi.  Genelge kapsamında daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişiler, e-devlet platformunda yer alan İçişleri Bakanlığı e-başvuru sistemi üzerinden görev belgesi başvurusunda bulunacak.

E-devlet sistemi üzerinden görev belgesi talebinde bulunduktan sonra başvuranın sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu  işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre tespit olunan NACE KODUnun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol edilecektir.

GÖREV BELGESİ SİSTEM ÜZERİNDEN OTOMATİK DÜZENLENECEK

İlgili Bakanlıklarca kontroller yapılacak, bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek. Görev belgesi düzenlenen muaf işletmelere Odalardan veya Kaymakamlık tarafından ayrıca bir izin yazısı verilmeyecektir.

GÖREV BELGESİNİN ÇIKTISI İŞYERİ/FİRMA YETKİLİSİNE İMZALATILACAK

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Genelge:81 İl Valiliğine Görev Belgesi Düzenlenmesi Konulu Genelge Gönderildi

https://www.icisleri.gov.tr/81-il-valiligine-gorev-belgesi-duzenlenmesi-genelgesi-gonderildi 

Üyelerimizin dikkatine sunulur.