7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUNA DAİR BİLGİLENDİRME NOTLARI 22.12.2020

Sayın Üyemiz,

Vergi Dairesi’nden tarafımıza iletilen yazıda, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki 7256 sayılı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yapılandırma Kanunuyla;

    • Vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak
  • Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak
  • Borçlar taksitler halinde ödenebilecek
  • Borçların takibiyle ilgili vergi ihtilafları sonlandırılacak
  • 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve ödemeleri devam eden alacaklar talep edilmesi halinde 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabilecek
  • Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacağı bildirilmiş olup birçok alanda düzenleme yapan kanun hakkında hazırlanan basın açıklaması ve bilgilendirme notları ekte sunulmaktadır.

BASIN AÇIKLAMASI

BİLGİLENDİRME NOTU

Üyelerimizin bilgisine sunulur.