Çevre Etiketi Yönetmelik Taslağı Hakkında 13.10.2020

Sayın Üyemiz,         

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza gönderilen yazıya istinaden; Ülkemizde ulusal çevre etiketi sisteminin kurulmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar çerçevesinde 19.10.2018 tarih ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir çevre amaçları çerçevesinde yeniden hazırlandığı bildirilmiştir.

Bu kapsamda, Ek’te yer alan Taslak Çevre Etiketi Yönetmeliğine ilişkin görüş ve önerilerinizin en geç 22.10.2020 tarihi mesai bitimine kadar m.baskar@ayto.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize rica ederiz.

AYDIN TİCARET ODASI