AVRUPA YEŞİL MUTABAKAT PROJE ÇAĞRISI 08.09.2020

Avrupa Komisyonu tarafından, 11 Aralık 2019 tarihinde dünya kamuoyu ile paylaşılan “Avrupa Yeşil Mutabakatı”  ile, AB sanayisinin 2050 yılına kadar dönüşümünü öngören yeni bir strateji ortaya konmuştur. Bahse konu stratejiyle belirlenen hedeflerin hayata geçirilmesine katkı sağlamak ve bu alanda yapılacak Ar-GE ve inovasyon çalışmalarına destek olmak amacıyla, Avrupa Komisyonu tarafından Eylül 2020’de, Ufuk 2020 Programı kapsamında, “Avrupa Yeşil Mutabakat Çağrısının (European Green Deal Call)” açılması beklenmektedir.

Bu çerçevede, 1 milyar avro bütçeli yeni çağrı bünyesinde, Avrupa’nın iklim ve çevre ile ilgili zorluklarının üstesinden gelmek üzere 11 öncelikli alan altında 20 konu başlığı belirlenmiştir. Söz konusu çağrılara, araştırma kuruluşları, üniversiteler, finans kurumları, yatırımcılar, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve yerel yönetimler, sosyal girişimciler ve gerçek kişiler başvuruda bulunabilecektir. Çağrılar kapsamında desteklenecek alanlara ve çağrı koşullarına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan bilgilendirme dokümanı ekte sunulmaktadır. Yanı sıra Bakanlık tarafından hazırlanan bilgilendirme sunumları https://h2020.org.tr/tr/haberler/ufuk2020-programi-green-deal-yesilmutabakat-cagrisi-cevrimisi-bilgi-gunu-gerceklesti linkinde yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.