ÇEVRE ETİKETİ ÜRÜN GRUBU KRİTERLERİ HAKKINDA GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU 04.05.2020

19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Etiketi Yönetmeliği ile ülkemizde ulusal çevre etiket sistemi kurulmuş olup; 13.05.2019 tarihinde tekstil, seramik kaplama, temizlik kağıdı ürün gruplarına ilişkin kriterler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın web adresinde (https://cevreetiketi.csb.gov.tr/) yayımlanarak, ilgili sektörlerde çevre etiketi başvuruları kabul edilmeye başlanmıştır.

Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin 16’ncı maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca 05.02.2020 tarihinde gerçekleştirilen Çevre Etiketi Kurulu 1. Toplantısı’nda temizlik kağıdı, tekstil ve seramik kaplama ürün grubu çevre etiketi kriterlerinin güncellenmesi yönünde fikir birliğine varılmış olup; bahse konu güncelleme çalışmalarının yürütülebilmesi amacıyla Yönetmeliğin 9’uncu maddesinin (g) bendi uyarınca ilgili kurum ve kuruluşları, sektör temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşların mevcut kriterler hakkındaki görüşlerinin ve değişiklik önerilerinin alınması gerekmektedir.

Bu kapsamda Seramik, Tekstil, Temizlik kağıdı ürün gruplarının üretimini ve ticaretini yapan üyelerimizin bu ürün grubu çevre etiketi kriterlerine http://cevreetiketi.csb.gov.tr linki “Ürün/Hizmet Grubu” başlığı altından ulaşarak incelemesi ve görüşlerinin ekte iletilen görüş bildirme formuna işlenerek 25.05.2020 tarihine kadar b.avsar@ayto.org.tr adresine gönderilmesi rica olunur.