TEBLİĞLER HAKKINDA 16.07.2021

KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİ

KATI YAKITLI KAZANLAR İLE KATI YAKITLI KAZAN, EK ISITICILAR, SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİ

ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ

KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ TEBLİĞ TASLAKLARI HAKKINDA GÖRÜŞ TALEBİ

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen yazıda,

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yazısına atıf yapılarak; Avrupa Birliği direktifine paralel olarak hazırlanan ve aşağıda sıralanan Tebliğ Taslaklarına ilişkin görüş talep edildiği ifade edilmektedir.

 • Katı Yakıtlı Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı
 • Ortam Isıtıcılarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Taslağı
 • Katı Yakıtlı Kazanlar ile Katı Yakıtlı Kazan, Ek Isıtıcılar, Sıcaklık Kontrol Cihazları ve Güneş Enerjisi Cihazları Paketlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ Taslağı
 • Ortam Isıtıcılarının Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı
 • Katı Yakıtlı Kazanların Çevreye Duyarlı Tasarım Gerekliliklerine Dair Tebliğ Taslağı

Söz konusu Taslak Yönetmelik ve Görüş Bildirme Formu ekte sunulmakta olup, taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin gerekçeleriyle birlikte Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre hazırlanarak, her tebliğ için ayrı form doldurulması kaydı ile 23 Temmuz Cuma günü mesai bitimine kadar b.avsar@ayto.org.tr adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

EKLER :

 1. KATI YAKITLI ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
 2. ORTAM ISITICILARININ ENERJİ ETİKETLEMESİ
 3. KATI YAKITLI KAZANLAR İLE KATI YAKITLI KAZAN, EK ISITICILAR, SICAKLIK KONTROL CİHAZLARI VE GÜNEŞ ENERJİSİ CİHAZLARI PAKETLERİNİN ENERJİ ETİKETLEMESİ
 4. ORTAM ISITICILARININ ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ
 5. KATI YAKITLI KAZANLARIN ÇEVREYE DUYARLI TASARIM GEREKLİLİKLERİ TEBLİĞ TASLAKLARI 
 6. GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU