E-DEVLETTEN SİSTEMSEL SEBEPLERDEN DOLAYI GÖREV BELGESİ ALINAMAMASI NEDENİYLE MANUEL OLARAK DOLDURULAN ÇALIŞMA İZNİ GÖREV BELGELERİNİN GEÇERLİLİK SÜRESİ 7 MAYIS 2021 CUMA GÜNÜ SAAT 24.00’E KADAR UZATILMIŞTIR 02.05.2021

Sayın Üyemiz;

Muafiyet alanındaki işkolları için işverenin ve çalışanın beyanı ve taahhüdüyle manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 7 Mayıs 2021 Cuma günü saat 24.00’e kadar uzatılmıştır. Ayrıca, https://www.ayto.org.tr/tr/haber/2582 linkinde sunulan genelgede muafiyet alanında olmasına rağmen sistem üzerinden henüz çalışma izni görev belgesi alamayan; iş yeri sahipleri için gerekli entegrasyonların sağlanacağı belirtilmektedir. Manuel olarak çalışan ve işyeri/firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenecek Çalışma izni görev belgesi formu örneği https://www.ayto.org.tr/tr/duyuru/1169 linkinde yer almaktadır.

Aydın Ticaret Odası