HAFTASONU SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF İŞLETMELERİN DOLDURMASI GEREKEN FORM VE DENETİMLERDE İBRAZ EDİLECEK BELGELER 30.03.2021

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 29 Mart 2021 günü toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi konulu genelge gönderdi.   Bu kapsamda ilimiz Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller arasında yer almakta olup “Üretim ve imalat tesisleri ile bu yerlerde çalışanlar” 30.11.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi 2.1 Maddesi kapsamında sokağa çıkma kısıtlamalarından yine muaf tutulmuştur. Ancak, bu muafiyetin kötüye kullanılmasının önlenmesi kapsamında İçişleri Bakanlığı’nın 14/12/2020 tarih ve 20799 sayılı genelgesinde 5 madde olarak belirtilen hususlara azami olarak dikkat edilmesi zorunludur. Genelgenin “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi” ekinde yer alarak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan işletmelere Kaymakamlık tarafından ayrıca bir izin yazısı verilmeyecektir. Bu çerçevede denetim ekiplerince yürütülen kontrol faaliyetlerinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde dışarıda bulunan kişilerin kontrolleri sırasında;  Muafiyet kapsamında olup olmadığı, muafiyet sebebi ile sokakta bulunma nedeninin zaman ve güzergah açısından uyumluluk gösterip göstermediğinin dikkate alınacağı bildirilmiştir. Bu zorunlulukların tüm personele bildirilmesi gerekmekte olup bu kapsamda ekte yer alan formun firma yetkilisince eksiksiz bir şekilde doldurulması ve formda belirtilen destekleyici evrakların (personel tarih, saat ve güzergah listesi, Denetimler sırasında ibraz etmek için işveren için imza sirküsü, vergi levhası ve çalışanları için SGK hizmet dökümünün yanlarında bulundurulması gerekmektedir) eklenmesi zorunlu olup firma kaşesi ve yetkili imzasının yapılması önem arz etmektedir.

Genelge: Muafiyet kapsamının yer aldığı 30.11.2020 tarihli T.C. İçişleri Bakanlığı Genelgesi https://www.icisleri.gov.tr/koronavirus-ile-mucadele-kapsaminda-sokaga-cikma-kisitlamalari---yeni-kisitlama-ve-tedbirler-genelgeleri

EKLER

ÇALIŞMA İZİN BELGESİ 

ŞEHİRLER ARASI GÖREVLENDİRME YAZISI 

Üyelerimizin dikkatine sunulur.