AYTO KALİTE YOLCULUĞU PROJESİ 31-01-2014

     ODA BORSA PROJE BİLGİ FORMU 2001-2015 DÖNEMİ

Oda / Borsa Adı

AYDIN TİCARET ODASI

PROJE GENEL BİLGILERİ

 

Proje Adı

AYTO KALİTE YOLCULUĞU PROJESİ

Proje Başlangıç / Süresi

1/31/2014 / 2 AY

Kısa Adı / Numarası

KALİTE YOLCULUĞU / TR32/13/TD05/0030

Çıktılar

Odamızda çalışan personel ile Oda Meclisimizi oluşturan 51 Meclis Üyesi Üye Memnuniyeti ve Performans Yönetimi konusunda bilinçlendirildi.

Kalite sisteminin uygulanması için alt yapı çalışmaları tamamlandı.

Oda ve Üye arasında köprü olan Meclis Üyelerimizin beklentilerine yönelik empati düzeylerinin artması sağlanmıştır.

Ihtiyaç analizleri yapılarak hangi tür eğitimlere ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir.

Üye memnuniyetinin ve ihtiyaçlarının bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenebilirligi saglandı.

Uygulandığı İller

AYDIN

Uygulandıgı Ülkeler

TÜRKİYE

FİNANSMAN BİLGİLERİ

 

Fon Alınan Program

Güney Ege Kalkınma Ajansı İktisadi Mali Kalkınma Programı

Toplam Bütçe

7375.0000 - Türk Lirasi

Kullanılan Dış Kaynak

7375.0000 -Türk Lirasi

Kullanılan İç Kaynak

0.0000 -Türk Lirasi

İRTİBAT KİŞİSİ BİLGİLER

 

İrtibat Adı Soyadı

İLKNUR KABASAKAL

Görevi

GENEL SEKRETER

Telefon

02562180909\112

e-Postası

ilknurkabasakal@gmail.com

ONAY BILGILERI

 

Bu formda yer alan proje ile ilgili bilgilerin Oda/Borsamız tarafından derlendiğini, TOBB tarafından hazırlanacak rapor ve tanıtımlarda bu bilgilerin paylaşılmasını kabul ediyoruz.