Politikalar

KALİTE ve MÜŞTERİ MEMNUNİYET POLİTİKAMIZ

Bağlı bulunduğumuz mevzuat çerçevesinde; üyelerimize; kaliteli ve hızlı hizmeti çağdaş teknoloji imkânlarından faydalanarak sunmak, eğitimli personelimizle tüm üyelerimizin ve ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, üyelerimizin memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği, bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı, yasal şartlara aykırı olmadan değerlendirildiği, aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin ve kontrollerin yapıldığı, üye ile olan ilişkilerinde şeffaflığın esas alındığı, üye odaklı çalışma prensibini benimseyerek kalite ve müşteri memnuniyet sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmektir.

 

MALİ YÖNETİM POLİTİKAMIZ

AYTO stratejik amaçlarını gerçekleştirmek ve varlığının sürekliliğini sağlamak için ihtiyaç duyduğu mali kaynaklarını, şeffaflık, hesap verebilirlik ilkelerini esas alarak, riskin en az olduğu alanda değerlendirir, mevzuatlarla tanımlanmış yetki ve sorumluluklarla etkin bir şekilde yönetmeyi taahhüt eder.

 

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKAMIZ

AYTO bölgesel kalkınmaya katkı sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik anlayışı ile hareket eder.

Bölgemizde topluma karşı sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı; üyelerimiz, çalışanlarımız, kamu, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımız ile uyumlu bir iş birliği içinde yerine getirmeyi taahhüt eder.

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

AYTO kurumsal performansını belirleyen en önemli kaynağın insan kaynağı olduğunun bilinci ile insan kaynakları uygulamalarında değerler, etik kurallar ve kurum kültürü ile uyumlu olarak; fırsat eşitliği sağlar, liyakat, katılım ve performansa dayalı karar verir, çalışan gelişimine önem verir ve iş-yaşam dengesini gözetmeyi taahhüt eder.

 

HABERLEŞME  ( İLETİŞİM) POLİTİKAMIZ

AYTO Paydaş beklentileri doğrultusunda iletişim yöntem ve kanallarını etkin kullanarak tanıtım faaliyetlerini yürütür. Haberleşme faaliyetlerinde dürüst, kararlı, açık ve hızlı bilgilendirmeyi taahhüt eder.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKAMIZ

Bilginin günümüz dünyasındaki öneminin farkında olan AYTO bilişim teknolojilerini stratejik bir alan olarak belirlemiştir.

Bilgiye hızlı ulaşma ve güvenliği ön planda tutarak kendini sürekli yenileyen odamız,

Üyelerimize ait bilgilerin, ticari sırların, odamız veri tabanında bulunan tüm bilgilerin güvenliğini taahhüt eder.

 

ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ

AYTO Üyelerimizle ve tüm paydaşlarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket etmek,

Üyelerimizin her türlü soruları, talepleri ve şikâyetleri için günümüz tüm iletişim kanallarını kullanarak tüm soruları, talepleri ve şikâyetleri önyargısız ve adil bir şekilde değerlendirmek,

Teknolojik gelişmeleri takip ederek üyelerimize sunduğumuz hizmette sürekli iyileştirmeler yapmayı, taahhüt ediyoruz.

 

RİSK POLİTİKAMIZ

AYTO vizyon, misyon, ve değerleri doğrultusunda oluşturulan Risk Yönetimi Politikası ile kurum varlıklarının ve değerlerinin korunması, risklerin bertaraf edilmesi ile birlikte yasal gerekler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşların güvenini kazanmayı, sürekli iyileşmeyi ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu amaç doğrultusunda;

Odamızın varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin belirlenmesi,

Tespit edilen risklerle ilgili gerekli tedbirlerin uygulanması ve riskin yönetilmesini,

Odamız faaliyetlerinin etkinliğini artırabilecek fırsatların belirlenmesini, bu fırsatlarla ilgili gerekli çalışmaların yapılmasının sağlanmasını,

Etik ilkelere bağlı kalınmasını,

Yönetim kurulunun gerekli alt yapı ve kaynağı sağlamasını,

Risk yönetimi ile ilgili sorumlulukların tanımlanması ve paydaşların farkındalığını artırmaya yönelik faaliyetler yapılmasını taahhüt ediyoruz.