Aydın Ticaret Odası Tarihçesi

Aydın İli tarihi geçmişi ve bereketli toprakları ile Anadolu’da her dönem ticaretin önemli merkezlerinden biri olmuştur. Ticaret için can damarı olan kervan yollarının Aydın ilinden geçmesi kent ticaretini daha canlı tutmuştur. Tarihte insanoğluticari akışı düzenlemek için gerekli tedbirler ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapma gereksinimi duymuşlardır. Odaların temelini Ahilik teşkilatı oluşturur. Bu yapı, Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Döneminde Türklerin ticaret, sanayi ve meslek örgütleridir. Bu teşkilatın günümüzdeki karşılığı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsalarıdır. Ticaret odalarının temeli Osmanlı Dönemi’nde 19. Yüzyılda atılmıştır.Dönemin Ticaret ve Ziraat Bakanlığı1882 yılında yayınladığı bir genelge ile taşrada bütün il veilçelerde ticaret odası açılmasını bildirmiştir. Buna istinaden birçok vilayette ticaret odaları kurulmuştur. Osmanlı Devletinde resmi olarak kurulan ilk Oda iseDersaadet (İstanbul) Ticaret Odasıdır. 1882 yılında faaliyete başlamıştır.

 

Odamız Aydın Vilayet Salnamelerine göre 1904 tarihinde kurularak faaliyete geçmiştir. 

 

AYDIN TİCARET ODASI 1904 YILI YÖNETİM KURULU

 

REİS: HACI HAFIZ MEHMED EFENDİ

AZA: HACI MEHMED EFENDİ

AZA: HACI MUSTAFA ALİ AĞA

AZA: AHMED EMİN AĞA

AZA: MİHALAKİ EFENDİ

AZA: TODORİ EFENDİ

AZA: OHANNES EFENDİ

AZA: HAMAKİ EFENDİ

 

 

Örgütsel açıdan en önemli gelişme 22 Nisan 1925 tarih ve 655 sayılı Ticaret ve Sanayi Odaları Yasası ile sağlanmıştır. 655 sayılı yasa ve bu yasaya istinaden yürürlüğe konulan tüzük, odaların kuruluş ve işleyişlerini belirli ilkelere bağlamıştır. Yasanın getirdiği diğer önemli yenilik, odaların tüzel kişiliğe sahip mesleki kuruluşlar olduğunun kabul edilmesidir. Yasa, ticaret ve sanayi ile uğraşanların odalara girmesini zorunlu tutmuştur. Yasanın bir diğer önemli yanı da odaların çalışma alanlarını yerel olmaktan çıkartıp bölgesel duruma getirmesidir.

 

Aydın Ticaret Odası 1926 yılına gelindiğinde207 üye ile faaliyetlerine devam eden bir Oda konumundadır. Üye sayısının çoğalması ve gelirlerinin artması sonucu Veysipaşa mahallesindeki, halen zahire pazarı olarak bilinen yerde Vakıflara ait arsayı 13 Ocak 1930 Tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ve Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün onayı ile satın almıştır. Bir süre Aydın Garının olduğu binada çalışmalarını sürdürürenTicaret Odası daha sonra satın aldığı arsaya İki katlı bina yaptırmış ve iş hacminin gerektirdiği personelle hizmetlerine devam etmiştir. Oda Aydın’ın Tarım ve endüstri ürünlerini tanıtmak üzere 1935 yılında İzmir’de açılan fuara iştirak etmişilerleyen 4 yıl boyunca da katılım sağlamıştır. Sonraki yıllarda fuarları düzenli takip ederek İzmir de açılan fuarların birçoğuna katılmış ve tarım ürünlerini sergilemiştir.70’li yıllardada aktivitelerine devam eden Ticaret Odasının meslek komitesi sayısı 9’a ulaşmıştır.

 

Ticaret Odası Aydın’ın ticari hayatını geliştirmesinin yansıra sosyal yaşama yönelik faaliyetlerde de bulunmuş; 1963 yılında Devlet Demir Yolları gar binasında bir Ticaret Odası Lokali kurmuştur. Lokal Aydınlılara ve Aydın’a gelen yerli yabancı turistlere açık tutularak hizmetlerini sürdürmüştür. Teknik eğitimin gelişmesi için kentte yer alan teknik okula maddi katkı yapmış, teknik üniversiteleri kazanan belli sayıdaki öğrenciyi de okutmuştur. Aydın’daki orta dereceli okullara çeşitli demirbaş eşya alımı ve kırtasiye desteği sağlamıştır. Oda tarihine baktığımızda Ekrem Çifti, Ömer Ayaydın, Raif Günaydın, Eyüp Şahin, Rüştü Başkoru Nabi Koçak, Ahmet Menzilci, Hulusi Çakıcı, Haşim Koçak, Cevdet Eşkinat, Hüseyin Ruhi Gökoğlugibi Aydın ticari hayatında önemli yere sahip isimlerin başkanlık yaptığını görüyoruz.

 

Günümüzde Aydın Ticaret Odası 10 Bine yakın üyesi 17 meslek komitesi ile kurumsallığını tamamlamış bir meslek kuruluşudur. Odanınhizmet politikasının ana temelini üye memnuniyeti oluşturmaktadır. Ticaret Odası faaliyetleri ile ilin ekonomisine yön vererek;  Aydın’ı gelişmiş düzeyi bakımından en üst seviyelere çıkarmak adına çalışmalarını sürdürmektedir.