YERLİ MALI BELGESİ

YERLİ MALI BELGESİ

Yerli Malı Belgesi alınabilmesi için firma adına Bakanlık tarafından düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi ile Odamız tarafından tanzim edilmiş güncel bir Kapasite Raporunun bulunması, bunun yanında belge talep edilen ürünün yerli katkı oranının %51 olması gereklidir.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesi uyarınca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35), 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yerli Malı Tebliği İçin TIKLAYINIZ.

 

10 Haziran 2017 tarihli ve 30092 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM 2017/5) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne kontrol yetkisi verilmiştir.

Yerli Malı Tebliği (Sgm 2014/35)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ İçin TIKLAYINIZ.

 

Yerli Malı Tebliğinin 5 inci maddesine istinaden çıkarılan “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları” ise 05 Kasım 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiş ve Tebliğdeki değişiklikler işlenmiştir.

TOBB Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları İçin TIKLAYINIZ.

 

Yerli Malı Belgesi almak isteyen firmalar, aşağıda sayılan belgeleri uygulama esasları dikkate alınarak doldurduktan sonra sanayi ürünleri için Odamıza başvurması gerekmektedir.

 

İstenilen Belgeler;

  • Yerli Malı Başvuru Dilekçesi
  • Yerli Malı Belgesi için Taahhütname
  • Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli (Her sayfası firma yetkilisi, eksper, bilirkişi ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından imzalı ve kaşeli olmalıdır.)
  • Sanayi Sicil Belgesi Sureti
  • İşletmeyi temsil ve ilzama yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerinin aslı veya noter onaylı sureti
  • Yerli katkı oranı hesabı için onay veren serbest muhasebeci (SM), serbest muhasebeci mali müşavir (SMMM) veya yeminli mali müşavirin (YMMM) ruhsat suretleri
  • Eksperin konusunda uzman olduğunu gösteren belge sureti (diploma, çalıştığı veya bağlı olduğu kurum/kuruluş kimlik kartı ve benzeri)

 

Not: 1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7033 sayılı Kanun ile, bilişim teknolojisi ve yazılım üreten işletmeler de sanayi işletmesi, sanayi işleri ve sanayici tanımı kapsamına alınmıştır.

 

Yerli Malı Belgesi Başvuru Dilekçesi için TIKLAYINIZ.

Yerli Malı Belgesi Taahhütnamesi için TIKLAYINIZ.

Yerli Katkı Oranı Hesap Cetveli için TIKLAYINIZ.

 

Yerli malı için Odamıza ödenecek olan belge ücreti 2024 yılı için 1750 TL dir.

ODAMIZ BANKA HESAP BİLGİLERİ :

BANKA ADI        :              VAKIFBANK AYDIN ŞUBESİ

HESAP ADI         :              AYDIN TİCARET ODASI

IBAN NO             :              TR24 0001 5001 5800 7294 2211 27

 

NOT: Yerli Malı TOBB onay harcı 01/01/2024 tarihinden sonra yapılan başvurular için 31/12/2024' e kadar 900 TL dir.

TOBB YERLİ MALI BELGESİ ÜCRETLERİNİN YATIRILACAĞI BANKA HESAPLARI :

 

TOBB YERLİ MALI BELGESİ  ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI  BANKA HESAPLARI

PARA CİNSİ

HESAP ADI

ŞUBE KODU

HESAP NO

IBAN NO

BANKA

ŞUBESİ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

4201

785529

TR100006400000142010785529

T.İŞ BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

153

69072

TR350004600153888000069072

AKBANK

BAKANLIKLAR

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

760

5994350-5032

TR020001000760059943505032

ZİRAAT BANKASI

AKAY

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

184

2068017

TR210001500158007293586413

VAKIFLAR BANKASI

MERKEZ

TL

TOBB-Kapasite Bedelleri

1311

16000038

TR140001200131100016000038

HALKBANK

ÇUKURAMBAR TİCARİ