AYDIN TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (AYDINTOTAM)

AYDIN TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCULUK MERKEZİ (AYDINTOTAM) KURULDU  
   
  Türkiye Odalar Borsalar Birliği 22 Haziran 2012 yılında yürürlüğe giren ilk arabuluculuk kanunu olan “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun” hazırlık aşamasından bugüne kadar Türkiye’de arabuluculuk kurumunun gelişmesi, yargı yükünün hafifletilmesi ve yaygınlaşması konusunu önemsemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda Üst Kuruluşumuz TOBB’un 09.12.2020’de kurulan TOBB UYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi işbirliğinde Odamız çatısı altında AYDIN TİCARET ODASI TAHKİM VE ARABULUCUK MERKEZİmizi (AYDINTOTAM) kurmuş bulunmaktayız. AYTO Yönetim Kurulu ve Sektör komiteleri olarak Aydın’da sektörlerin sorunlarını çözmek ve ticareti geliştirmek için önemli çalışmalar gerçekleştirerek bünyemizde kurulan Merkez ile özellikle ticari ilişkilerde ve iş dünyasında çıkan uyuşmazlıkların, alternatif bir uyuşmazlık çözüm yöntemi olan tahkim ve arabuluculuk gibi daha etkin ve hızlı yollarla çözülmesini teşvik ediyor, iş dünyasında yaşanan uyuşmazlıkları mahkemeye taşınmadan çok daha kısa sürede çözümler üretmeyi amaçlıyoruz.

 

ARABULUCULUK NEDİR

      Arabuluculuk, tarafların, bir veya daha fazla arabulucunun yardımı ile bir anlaşmaya varmak için ihtilaflı meseleler üzerinde görüşme yaptıkları bir uyuşmazlık çözüm sürecidir.

Kolaylaştırılmış ve yardımlı müzakere olarak da adlandırılan Arabuluculuk genel anlamıyla, çatışmaların çözümü, yönetimi ve önlenmesi amacıyla kullanılan en etkili yöntem olarak ele alınmaktadır.

Arabuluculuk için en az iki tarafa ihtiyaç vardır; sürecin arabuluculuk olarak nitelendiriledirilebilmesi için ise bir üçüncü kişinin müdahalesi gereklidir. Arabulucusuz yapılan görüşmeler, bir diğer alternatif uyuşmazlık çözüm yolu olan müzakere olacaktır.

Arabuluculuğun temel amacı mahkemelerin yoğunluğunu azaltmak değil, taraflar arasındaki iletişimsizliği arabuluculuk eğitimi almış profesyoneller yardımıyla gidermektir.

 

ARABULUCULUĞUN FAYDALARI

 • Arabuluculukta uyuşmazlık, tarafların ihtiyaç ve menfaatleri temel alınarak, sulh yoluyla yani tarafların isteklerine uygun şekilde çözülmektedir.
 • Gizlilik ve tarafsızlık ilkeleri içerisinde yürütülen bir süreçtir.
 • Yeni uyuşmazlıkların önüne geçmekte, genel olarak toplumsal barışın sağlanmasına yardımcı olmaktadır.
 • Zaman ve masraftan tasarruf sağlar. Mahkemeden daha kısa sürer, ekonomik ve düşük maliyetlidir.
 • Çözüm, her durumda tarafların kontrolündedir.
 • Uyuşmazlıkların arabuluculuk yoluyla çözülmesi, yargının iş yükünü de doğal olarak azaltmaktadır.

ARABULUCULUĞA ELVERİŞLİ ALANLAR

Tarafların sulh olabildiği özel hukuk uyuşmazlıkları arabuluculuğa elverişlidir. Özel hukukun neredeyse tamamında arabuluculuğa elverişli uyuşmazlıklar görülebilir.

 

TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR

Çek ve bono

Fikri mülkiyet

Yayım sözleşmesi

Komisyon sözleşmesi

Rehin karşılığı ödün

Banka ve finans kurumları ile yaşanan uyuşmazlıklar

Bu uyuşmazlıklarda arabuluculuğa başvurulması,ekonomik olduğu gibi ticari ilişkilerin korunmasını ve gizliliği sağlar.

 

İŞÇİ- İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI

İş ve çalışma ilişkisi

Ücret alacağı

İş akdinin feshinden kaynaklı işe iade istemleri

Fazla mesai ücreti alacağı

Yıllık ücretli izin alacağı

Hafta tatili ve genel tatil ücreti alacağı ile ihbar ve kıdem tazminatı alacakları

Mümkün olan hallerde iş ilişkisi korunabilir veya kısa sürede az maliyetle bir çözüme ulaşılabilir.

 

TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI

Kredi kartı

Bankacılık sözleşmeleri

Paket tur

Tüketici kredileri

Devre mülk

Devre tatil

Sigorta

Peşin ve taksitle satım

Ulaşım

Kargo sözleşmeleri

Özel eğitim ve özel kurs

Abonelik

Özel hastane işlemlerinden doğan pek çok uyuşmazlık

Varılacak dostane çözümler, mal veya hizmet sağlayıcısının ticari itibarının korunmasına yardımcı olur.

 

KİRA UYUŞMAZLIKLARI

Kira bedelinin ödenmemesi

Kira bedelini tespit ve tahliye

 

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI

El birliği ile sahip olunan mallardaki ortaklığın giderilmesi, tarafların çok sayıda olması veya iletişim eksikliği nedeniyle genellikle anlaşma sağlanamadığından, sıklıkla karşılaşılan ve dava yoluna başvurulan uyuşmazlıklardır.

 

AİLE UYUŞMAZLIKLARI

Nişanın bozulması sonucunda hediyelerin iadesi ve maddi tazminat istemleri

Evliliğin devamı boyunca malların yönetimi ve mallar üzerinde tasarruf

Evliliğin sona ermesi halinde mal paylaşımı

Evliliğin sona ermesi halinde tazminat ve nafaka, aile hukukuna ait arabuluculuğa elverişli alanlar arasında yer alır.

Ancak boşanmanın kendisi veya velayet arabuluculuğa elverişli değildir.

 

ARABULUCULUĞA BAŞVURULMASI TAVSİYE EDİLEN HALLER

 1. Taraflar arasında görünen uyuşmazlığın ötesinde daha büyük çatışma, menfaat veya sorunlar varsa,
 2. Taraflar arasında korunmaya değer uzun süreli bir (ticari, ailevi nitelikte, komşuluk hukuku ile ilgili, kişisel veya uzun süreli sözleşme şeklinde bir), ilişki varsa,
 3. Taraflar arasında birden çok uyuşmazlık varsa,
 4. Taraflar yargılamanın uzun sürmesi sebebi ile daha hızlı çözüm elde etmek istiyorsa,
 5. Uyuşmazlığın yargısal yolla çözümü uyuşmazlığın değerine göre çok masraflı olacaksa ve konunun yargısal yolla çözümü fazla karmaşıksa,
 6. Tarafların uyuşmazlığın dostane çözümünde karşılıklı çıkarları varsa,
 7. Taraflar uyuşmazlık konusunda gizliliğin korunmasını istiyor ve taraflar arasında uzun süreli ve kalıcı bir çözüm isteniyor ise arabuluculuğa başvurulması tavsiye edilir.