Vakıf ve Dernek İktisadi İşletmeleri

A. DERNEKLERE AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

A.1- KURULUŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Dernek tüzüğünün aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı sureti
 3. Derneğin faaliyette olduğunu gösteren resmi belge
 4. İşletmenin açılışına ve tesciline ilişkin derneğin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 5. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
 6. İktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait iktisadi işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Dikkat Edimesi Gereken Hususlar :

 • İşletmenin açılışına dair kararda;
  • iktisadi işletmenin ünvanı,
  • adresi,
  • varsa ayrılan sermayesi,
  • iştigal konusu,
  • vergi numarası
  • iktisadi işletmeyi temsile yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilerek) ve temsil şekilleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Derneğin bir ticari işletme kurabilmesi için izne veya onaya bağlı olduğu hallerde buna ilişkin belgenin de müdürlüğe verilmesi gerekir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

A.2- DEĞİŞİKLİKLER

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İşletmede yapılacak değişikliğe dair kararın noter onaylı örneği
 3. İşletmede yapılacak değişikliğe dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

A.3- TERKİN

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İşletmenin terkine dair kararın noter onaylı örneği
 3. İşletmenin terkine dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

A.4- ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İktisadi işletme şubesinin açılışına ve tesciline ilişkin, derneğin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 3. İktisadi işletme şubesinin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
 4. İktisadi işletme şubesinin temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait iktisadi işletmenin şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Dikkat Edimesi Gereken Hususlar :

 • İktisadi işletmenin merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olması halinde;
  • İktisadi işletmenin yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış)
  • İktisadi işletmeye ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri
  • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı) eklenmelidir.
 • İktisadi işletme şubesinin açılışına dair kararda;
  • Şubenin açık ünvanı
  • Şubenin açık adresi
  • şube temsilcileri ve temsil şekli mutlaka belirtilmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

A.5- ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İktisadi işletme şubesinin terkine ilişkin, derneğin yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 3. İktisadi işletme şubesinin terkine dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

 

B. VAKIFLARA AİT İKTİSADİ İŞLETMELER

B.1- KURULUŞ

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. Vakıf senedinin aslı ile birlikte ibraz edilmek kaydıyla bir örneği veya noter onaylı sureti
 3. Vakfın tüzel kişiliğinin devam ettiğini gösteren resmi belge
 4. İşletmenin açılışına ve tesciline ilişkin vakfın yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 5. İşletmenin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
 6. İktisadi işletmeyi temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait iktisadi işletme unvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi
 • İşletmenin açılışına dair kararda;
  • iktisadi işletmenin ünvanı,
  • adresi,
  • varsa ayrılan sermayesi,
  • iştigal konusu,
  • vergi numarası
  • iktisadi işletmeyi temsile yetkili kılınan kişiler (T.C. kimlik numaraları belirtilerek) ve temsil şekilleri mutlaka belirtilmelidir.
 • Vakfın bir ticari işletme kurabilmesi için izne veya onaya bağlı olduğu hallerde buna ilişkin belgenin de müdürlüğe verilmesi gerekir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

B.2- DEĞİŞİKLİKLER

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İşletmede yapılacak değişikliğe dair kararın noter onaylı örneği
 3. İşletmede yapılacak değişikliğe dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

B.3- TERKİN

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İşletmenin terkine dair kararın noter onaylı örneği
 3. İşletmenin terkine dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

B.4- ŞUBE AÇILIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-kaşeli)
 2. İktisadi işletme şubesinin açılışına ve tesciline ilişkin, vakfın yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 3. İktisadi işletme şubesinin açılışına dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı
 4. İktisadi işletme şubesinin temsil ve ilzama yetkili kılınan kişilere ait iktisadi işletmenin şube ünvanı altında düzenlenmiş imza beyannamesi

Dikkat Edimesi Gereken Hususlar :

 • İktisadi işletmenin merkezinin başka bir Sicil Müdürlüğü'nde kayıtlı olması halinde;
  • İktisadi işletmenin yetkililerini ve sermayesini gösteren Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylı bir belge ( son bir ay içinde alınmış)
  • İktisadi işletmeye ilişkin kuruluşundan itibaren sırasıyla Ticaret Sicili Gazeteleri suretleri
  • Ticaret Sicili Yönetmeliğinin 120. maddesine göre sicil belgesi (son 1 ay içinde alınmış-aslı) eklenmelidir.
 • İktisadi işletme şubesinin açılışına dair kararda;
  • Şubenin açık ünvanı
  • Şubenin açık adresi
  • şube temsilcileri ve temsil şekli mutlaka belirtilmelidir.

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.

 

B.5- ŞUBE KAPANIŞI

 1. Dilekçe (İmzalı-Kaşeli)
 2. İktisadi işletme şubesinin terkine ilişkin, vakfın yetkili organ kararının noter onaylı örneği
 3. İktisadi işletme şubesinin terkine dair kararı alan organın görev süresinin dolmadığını teyit eden, en son seçim veya atamayla ilgili genel kurul veya mütevelli heyeti kararı

 

NOT: https://mersis.gtb.gov.tr/ adresinden elektronik başvuru yapmanız gerekiyor.