Bilgi İşlem Birimi

       Görev ve Sorumluluklar

 

 • İhaleleri bilgi bankasında toplamak, ilgili Üyelerin bilgisine sunmak,
 • Odamız web portalının güncellenmesini, yeni alt sayfalar ve ek modüllerle geliştirilmesini sağlamak, duyuruların elektronik ortamda hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Odamız Intranet sistemi içerisinde yer alan Kalite Prosedürlerini güncellemek, Müdürlükler tarafından hazırlanan ve üst makamların onayı alınan tüm konulara; seminer, sempozyum, panel gibi toplantılara; Oda tarafından gerçekleştirilen yurt içi ve yurt dışı geziler ile uluslararası ve ulusal fuarlar ve sergilere ilişkin duyuruların elektronik ortamda hazırlanmasını ve yayımlanmasını sağlamak,
 • Odamız üye elektronik posta veri tabanını güncellemek, geliştirmek, üyelerimize geniş konu kapsamlı e-bülten gönderimini sağlamak, özellikle Ege Bölgesi sınırları içerisinde açılan ihaleler için Çarşamba günleri haftada 1 kez olmak üzere elektronik ihale bültenini yayınlamak
 • Odamız bilgiislem@ayto.org.tr birim e-posta adresine kurum ve kişiler tarafından iletilen e-postaların Odamız ilgili birimlerine yönlendirilerek, bilgi aktarımının doğru ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamak,
 • Yeni yazılım uygulamaları ihtiyaçlarını belirlemek ve mevcut yazılım uygulamalarındaki düzenlemeleri yapmak, Bilgi bütünlüğünü sağlayarak Oda içi birimlerin kendi kapsam alanındaki bilgilerden yararlanmasını temin etmek,
 • Her türlü donanım ve yazılım sistemini işlemek, Odamız Personeline ve Meclis Üyelerimizi kullanılan yazılım programları hakkında bilgilendirmek ve gerektiğinde eğitmek ve/veya eğitim programları düzenlenmesine yardımcı olmak,
 • Mevcut bilgi işlem sisteminin bakım ve onarım problemlerini belirleyip, takip etmek ve sonuçlandırmak,
 • Gerektiğinde Müdürlüğümüz faaliyetlerine giren alanlarda raporlar hazırlamak
 • Odamızdaki toplantı, seminer bilgileri, aidat hatırlatmaları,duyurular,haberler v.b. konulardaki bilgilendirmeleri Mobil Notifikasyon Gönderim hizmeti ile üyelerimize sunmak.
 • Odamız Facebook ve G+ Sosyal Medya Hesaplarını yönetmek,
 • Websitemiz www.ayto.org.tr  ve Mobil Uygulamamız için üyelerimizin iş yeri koordinat bilgilerini güncel tutmak