Evrak Kayıt Birimi

Evrak Kayıt ve İstatistik Şubesinin görevleri şunlardır:

 

Odaya gelen her türlü evrakın gelen evrak defterine kayıt edilerek Genel Sekretere sunulması


Genel Sekreterin havale ettiği evrakların ilgili birimlere dağıtılması


İşlem gören evrakların dosyalara dağıtımının yapılması


Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak, gündemi hazırlamak


Yönetim Kurulu Kararı ile çıkan kararların cevaplarını yazmak


Toplantı Salonu tahsisi ile ilgili takibi yapmak, gözlemci personeli görevlendirmek,


Maliye postası Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler , Yönetmelikler, Tüzüklerin güncelleştirilmesi ile ilgili gelen sayfaları titizlikle yerine koymak


Odaya gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek


Aylık birimler bazında evrak trafiği Grafiği hazırlanması için odamız gelen-giden evraklarından veri toplamak