Evrak Kayıt Birimi

Evrak Kayıt ve İstatistik Şubesinin görevleri şunlardır:

 

Odaya gelen her türlü evrakın gelen evrak defterine kayıt edilerek Genel Sekretere sunulması

Genel Sekreterin havale ettiği evrakların ilgili birimlere dağıtılması

İşlem gören evrakların dosyalara dağıtımının yapılması

Yönetim Kurulu Kararlarını yazmak, gündemi hazırlamak

Yönetim Kurulu Kararı ile çıkan kararların cevaplarını yazmak

Toplantı Salonu tahsisi ile ilgili takibi yapmak, gözlemci personeli görevlendirmek,

Maliye postası Kanunlar, Kanun Hükmünde kararnameler , Yönetmelikler, Tüzüklerin güncelleştirilmesi ile ilgili gelen sayfaları titizlikle yerine koymak

Odaya gelen telefonları ilgili birimlere yönlendirmek

Aylık birimler bazında evrak trafiği Grafiği hazırlanması için odamız gelen-giden evraklarından veri toplamak