Fuarlar Birimi

Odamız üyelerinin stant açarak katılacakları fuarlarda uygulanacak olan yıllık katılım desteği ;

 

- Yurtdışında gerçekleşen fuarlara stant açarak katılan üyelerimize 2000 TL,

 

- Yurtiçinde gerçekleşen  fuarlara stant açarak katılan üyelerimize yıl içerisinde tek fuar desteği taahhüdü ile 1.000,00-TL, iki ayrı fuar desteği için ise fuar başına 500,00- TL nakdi destek olarak Yönetim Kurulumuzca belirlenmiştir.

 

Odamızın fuar katılım destek ve teşvikinden yararlanmak üzere Yönetim Kurulumuza dilekçe ile müracaat eden üyelerimizden istenilen belgeler;


• Fuar düzenleme firması ile üyemiz arasında düzenlenen katılım sözleşmesi sureti ( aslı gibi onaylı )


• Fuar düzenleme firmasınca üyemiz adına düzenlenmiş fatura ( aslı gibi onaylı )


• Fuara katılım ile ilgili varsa ödeme belgelerinin sureti ,


• Açılan standın iki ayrı açıdan çekilmiş fotoğrafı,


• Teşvik tutarının ödeneceği banka hesap numarası ( İban numarası ) dilekçede belirtilmelidir.

NOT: Bir üyemize yılda toplam ( yurtiçi-yurtdışı ) 1 teşvikten yararlanma imkanı sağlanacaktır.