Tahsilat Birimi

ÜYE AİDAT TAHAKKUK VE TAHSİLATI

Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilatı birimce yürütülmektedir.
 

YILLIK AİDAT TAHAKKUKU
Derecelere göre yıllık aidat tahakkukları yapılır.

MUNZAM AİDAT TAHAKKUKU
Munzam Aidat, Oda üyelerinin sınai faaliyetlerinden elde ettikleri ticari kazanç toplamı üzerinden binde 5 oranında Haziran ayı içinde tahakkuk ettirilir.

Yıllık Aidat ve Munzam Aidat tavanı kanunla belirlenir. Her iki aidat da Haziran ve Ekim ayı içinde 2 eşit taksitte Oda veznesine veya banka hesaplarına yatırılmak suretiyle tahsil edilir. Süresi içinde ödenmeyen aidatlara 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanun hükümleri uyarınca yürürlükte olan oranlarda aylık gecikme zammı uygulanır.


Yıllık Aidat ve Munzam Aidatınızın miktarını Odamızın 256 218 09 09 no.lu telefonundan dahili 115, 152 ve 153 numaralarından ya da Oda Sicil, Ünvan, Vergi Numaranızı c.er@ayto.org.trcemilgozet@ayto.org.tr veya b.pehlivan@ayto.org.tr adresine elektronik posta göndererek öğrenebilirsiniz.

 

Aidatlarınızı Odamız veznesine yatırabileceğiniz gibi (Kredi Kartı) bağlantısına tıklayıp Gerçek Kişi İşletmelerde T.C. Kimlik Numarası/ Üye Sicil No,  Sermaye Şirketlerinde Vergi Numarası/ Üye Sicil No girerek kredi kartınızla ya da aşağıdaki banka hesaplarına süresi içinde yatırabilirsiniz.

 

BANKA ADI

HESAP NO

IBAN

VAKIFBANK AYDIN ŞUBESİ

00158007294221127

TR24 0001 5001 5800 7294 2211 27

T.İŞ BANKASI AYDIN ŞUBESİ

637916

TR95 0006 4000 0013 0000 6379 16

GARANTİ BANKASI BULVAR ŞUBESİ

6295824

TR02 0006 2001 1380 0006 2958 24

HALKBANKASI AYDIN ŞUBESİ

16000064

TR89 0001 2009 5330 0016 0000 64

ZİRAAT BANKASI AYDIN ŞUBESİ

45108132-5001

TR25 0001 0000 3345 1081 3250 01

ŞEKERBANK AYDIN ŞUBESİ

32020406

TR53 0005 9015 5053 5032 0204 06

DENİZBANK AYDIN ŞUBESİ

766015-351

TR52 0013 4000 0007 6601 5000 01

AKBANK AYDIN ŞUBESİ

152260

TR31 0004 6000 9788 8000 1522 60

 

NOT : Bankalara yatırırken Oda sicil numarası ve Ünvanınızı dekontta önemle belirtmenizi rica ederiz.

 

ODAMIZ YILLIK AİDAT TARİFESİ

Fevkalade Derece: 10.001,25 TL

1. Derece   : 2880,00 TL

2. Derece   : 2500,00 TL

3. Derece   : 2350,00 TL

4. Derece   : 2300,00 TL

5. Derece   : 2250,00 TL

6. Derece   : 2000,25 TL

7. Derece   : 3000,37 TL

 

ODAMIZ MUNZAM AİDAT TARİFESİ
Munzam Aidat
• Şirketler için tahakkuk eden Ticari Bilanço Karı’nın binde 5‘i kadardır.
• Şahıslar için Ticari Kazanç Matrahı’nın binde 5‘i kadardır.
• Munzam Aidatın Tavanı 2024 yılı için  200.025,00 TL‘dir.
• Aidatlar yıl içinde 2 (iki) eşit taksitte alınır.
• Birinci taksitin son ödeme tarihi : 30 Haziran dır.
• İkinci taksitin son ödeme tarihi : 31 Ekim dır.
• Geciken taksitler için aylık % 4,5 ceza uygulanır.