Aydın Hakkında

Aydın, Türkiye'nin bir ili ve en kalabalık yirminci şehridir. Aydın nüfusu 2019 yılına göre 1.110.972'dir. Bu nüfus, 552.626 erkek ve 558.346 kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise: %49,74 erkek, %50,26 kadındır. Yüzölçümü 8.116 km2 olan Aydın ilinde kilometrekareye 137 insan düşmektedir. Aydın nüfus yoğunluğu 140/km2'dir. Aydın 2020 nüfusu, tahmini verilere göre 1.121.156. Bu nüfus verisi, eski yıllarıdaki nüfus artış hızlarına göre tahmini hesaplanmıştır. Aydın 2020 resmi nüfus bilgileri 2021 yılının başında açıklanacaktır.

Ege Bölgesi'nde turizm ve tarım açısından en gelişmiş iller arasındadır. Ege Denizi'ne kıyısı bulunan Aydın, Didim ve Kuşadası gibi Türkiye'nin iki önemli turizm merkezi ve çok sayıda tarihi eseri ile turizm potansiyeli yüksek bir ildir. Türkiye'nin ilk demiryolu kurulan şehri olmakla birlikte Türkiye'nin en uzun ikinci tüneli buradadır. Nüfus bakımından Ege Bölgesi'nin İzmir ve Manisa'dan sonraki 3. büyük ilidir. Aydın ilinde 17 ilçe bulunmaktadır.
Aydın’ın İlçeleri; Efeler,Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar, Yenipazar’dır. Aydın kuzeyden İzmir, kuzeydoğudan Manisa, doğudan Denizli, güneyden Muğla illeri, batıdan Ege Denizi kıyılarıyla çevrilidir.

COĞRAFİ YAPI

Yüzölçümü 8.116 kilometre karedir. Başlıca yer şekillerini, Ege kıyılarına dik yönde uzanan dağlarla, bunları birbirinden ayıran ovalar oluşturur. İlin kuzeyinde doğu-batı doğrultulu Aydın Dağları uzanır. En yüksek noktalar; kuzeydoğuda Cevizli Dağ (1.819 m) ve doğuda Beydağı’dır (1.0674 m). Yapılarında billurlu şistlerin çoğunlukta olduğu Aydın Dağları, Nazilli’nin kuzeyinde yüksek yaylalara dönüşür. İlin güneyinde ve doğusunda yer alan dağlar, kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda uzanırlar. Bu dağlık alan arasında ve Aydın dağları doğrultusunda uzanan Büyük Menderes Ovası doğudan batıya doğru genişler. Üzerinde kurulu yerleşme merkezine göre; Söke Ovası, İncirliova, Nazilli Ovası gibi adlarla anılan ovalar, gerçekte Büyük Menderes Ovası’nın bölümleridir. En geniş olan yer, 15 km’yi bulan Germencik yakınlarıdır. Güneyde, kuzeybatı, güneydoğu doğrultulu Çine Çayı’nın suladığı Çine Ovası; Akçay’nın suladığı Bozdoğan Ovası; Dandalas Irmağı’nın suladığı Karacasu ovaları eklenir.

 

Ege Bölgesi’nin de en önemli ırmağı olan ve ili kabaca doğu-batı doğrultusunda kıvrımlar çizerek boydan boya geçen Büyük Menderes’tir (584 km). Bölgenin çeşitli dağlarından kaynaklanarak, Sarayköy’ün batısından il sınırlarına girer, batı doğrultusunda akar; Kuyucak yakınlarında Dandalas Çayı’nı, kuzeyden Horsunlu, Feslek, Ortakçı derelerini aldıktan sonra, Atça yöresinde, öteki kollarına göre suyu en fazla olan ve üzerinde Kemer Barajı’nın kurulu olduğu Akçay (157 km) ile birleşir. Batıda Çine Çayı’nı da alan ırmak, Aydın Dağları’ndan inen çeşitli derelerle (Tabakhane, Yalkı, Ilıca, Morali) beslenerek, Söke’nin doğusunda güneye kıvrılır. Bafa Gölü’nün kuzeybatısından geçerek Akköy’ün doğusunda Ege Denizi’ne dökülür. Büyük Menderes ve kollarından sulamada yararlanılmakta ve üzerindeki çeşitli barajlardan hidroelektrik enerji sağlanmaktadır. Akçay’ın Kemer ve Çine Çayı (99 km) üzerindeki Çine Barajı (Karpuzlu Barajı) il sınırları içindedir. İlin güneyinde Beşparmak Dağları’nın güneybatısında, Muğla il sınırında Bafa Gölü (60 km2) yer alır. Eski bir körfezin önünün kapanarak mil (balçık) birikmesiyle oluşmuş gölde balıkçılık yapılır(Aydın Ticaret Odası, Aydın İncir Sektörü İhtiyaç Analizi Raporu, 2016 ).

 

Bitki Örtüsü: Aydın, Akdeniz ikliminin etkisi altındadır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Oluk biçimli Büyük Menderes Vadisi, deniz etkisinin içerilere kadar sokulmasını sağlar. Yıllık ortalama sıcaklık 17,7°C’dir. 8.1°C ortalamayla ocak en soğuk, 28,2°C ortalamayla ağustos en sıcak aydır. Sıcaklıklar kıyılarda ve ovalarda zaman zaman 40° C’yi aşar. Yüksek yaylalar daha serindir (ölçülen en yüksek sıcaklık 43) (1958), en düşük -11°C (1942) olmuştur. Ortalama yağış miktarı 677,5 mm’ dir. 145.1 mm’yle aralık en yağışlı, 2,2 mm’yle ağustos en kurak aydır. Batıdan, özellikle Ege Denizi’nden gelen hava akımlarının etkisindedir. Yaygın bitki örtüsü, Akdeniz ikliminin özelliklerini taşır. Ormanların yok edilmesi sonucu ortaya çıkan maki topluluğu, bazı yerlerde hemen kıyı gerisinden başlayarak 500-600 m yükseltiye kadar çıkar. Vadilerin yamaçlarından içeriye doğru sokulan ve özellikle güneye bakan yamaçlarda geniş bir yayılış gösteren maki toplulukları, daha yükseklerde yerini ormanlara bırakır. Kuzey ve güneydeki dağların yamaçlarında 500-600 m’den sonra başlayan ormanlar, alçaklarda meşe ağaçlarının çoğunlukta olduğu yayvan yapraklı ağaçlardan ve yükseklerde iğne yapraklı kızılçam ve karaçamlardan oluşur. Fıstıkçamlarına Beşparmak ve Madranbaba Dağları’nda rastlanır. Kuru orman niteliğinde ve ormanaltı örtüsü zayıf ormanlık alanlar, il yüzölçümünün % 38’ini kaplar(Aydın Ticaret Odası, Aydın İncir Sektörü İhtiyaç Analizi Raporu, 2016 ).

 

ULAŞIM ALTYAPISI

Bugün ülkemizin önemli turizm merkezleri (özellikle, Kuşadası) arasında yer alan il, düzgün yollarla çevre illere ve dolayısıyla öteki bölgelere bağlıdır. Aydın Dağları’nın güney eteğinde Tabakhane Deresi’nin birikinti yelpazesi üzerinde, deniz düzeyinden 65 m yükseltide kurulu il merkezi, İzmir’e 127 km, Manisa’ya 163 km, Muğla’ya 104 km uzaklıktadır. Afyon’u, Denizli’ye ve İzmir’e bağlayan kara ve demiryolu, il sınırları içinden geçer. Aydın-Muğla, Aydın-Denizli karayollarıyla, güneyde Ege ve Akdeniz kıyılarına ulaşılır. İzmir’e, Selçuk üzerinden kara ve demiryolu bağlantısı vardır. İlçe merkezleriyle düzenli karayolu, ayrıca Germencik, Sultanhisar, Kuyucak, Nazilli, Söke ilçeleriyle demiryolu bağlantılıdır.

 

Karayolu: Günümüzde de E-24 Aydın-Denizli ve Aydın-İzmir karayolu, yük ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu yollardır. Yapımı tamamlanan Aydın-İzmir otoyolu, üçer şeritleri, viyadükleri ve 3000 metre uzunluğundaki tünelleri ile kara ulaşımında daha kısa, daha güvenli ve hızlı akışı sağlayacak, örnek bir bayındırlık hizmeti sunmaktadır. Otoyol, başta turizm ve ulaştırma olmak üzere, yöre ekonomisi her alanda büyük katkılar sağlamaktadır. Aydın ilinin en önemli turizm potansiyeline sahip olan Kuşadası ilçesini çevredeki il ve ilçelere bağlayan yapımı ve bakımı karayollarının sorumluluğuna giren üç anayol vardır. Bu yollar Kuşadası-Selçuk, Kuşadası-Söke, Kuşadası-Söke ayrımı-Davutlar yollarıdır.

 

Demiryolu: Aydın ilini batı-doğu doğrultusunda kat eden demiryolu üzerinde Söke, Germencik, İncirliova, Aydın Merkez, Köşk, Sultanhisar, Nazilli, Kuyucak ve Buharkent ilçeleri bulunmaktadır. Aydın il hudutları dâhilinde toplam demiryolu uzunluğu Söke-Buharkent arası 134,6 km’dir. Bunun 169 adedi serbest hemzemin geçit, kalan 9 adedi bekçili/bariyerli hemzemin geçittir. İl dâhilinde sadece Kuyucak-Horsundu istasyonları arasında 34.20 uzunluğunda bir adet tünel vardır. İzmir-Aydın-Denizli arasında tamamlanan hızlı tren projesi ile demiryolu işletmeciliği daha modern hale gelmiştir.

 

Denizyolu: Kuşadası Limanı'ndan denizyolu ulaşımı sağlanmaktadır. Güvercin ada mendireğinin yapılmasıyla korunaklı hale gelmiştir. Limanın rıhtım uzunluğu 971 metre, su derinliği ise 15 metredir. Limanın gemi kabul kapasitesi 6’dir. Kuşadası limanı Türkiye’de denizyolu ile en fazla giriş-çıkış yapılan limandır. Kuşadası ilçesinde ayrıca bir yat limanı mevcut olup, 630 adet yat kapasitesi ile yerli ve yabancı turistlere hizmet vermektedir. Diğer yat limanı ise 580 deniz, 600 kara kapasiteli olarak Didim ilçesinde bulunmaktadır ve 2009 yılında hizmete açılmıştır. Ege adalarında turistik ring yaparak Efes turu için günü birlik yabancı turist getiren yolcu gemileri, yatlar ve motorların yanı sıra, feribotlarla da Kuşadası-Sisam seferleri devamlı yapılmaktadır.

 

Havayolu: Aydın İl Merkez Tepecik Beldesinde, daha önce Çıldır isimli, küçük çapta uçak, helikopter iniş ve kalkış işlemleri ile paraşüt eğitimlerinde kullanılan bir Havalimanı bulunmaktadır. Aydın - Çıldır (Stool tipi) Havaalanı 1990-1993 arasında tamamlanmıştır. Çıldır Havalimanı 2006 yılından itibaren, Askeri bir havalimanı olarak faaliyet göstermektedir. Havaalanı pistinin uzunluğu 1,435 metre olup, bu haliyle yalnızca pervane tipi uçakların iniş -kalkış yapabilmesine müsaittir. İzmir havalimanı 130 km. uzaklıktadır. İle havayolu ile gelen ziyaretçiler İzmir Adnan Menderes Havaalanını kullanmaktadır.Çıldır Havaalanı yolcu taşımacılığına açıldığı takdirde Havayolu taşımacılığında kentin ihtiyacını karşılayacak hemde kente değer katacaktır (Kaynak:http://www.Aydınkulturturizm.gov.tr/TR,64354/nasil-gidilir.html).

 

EĞİTİM

Eğitim alanında Aydın OKS, SBS, ÖSS ve YGS’ de son yirmi yıldan bu yana en başarılı iller arasında yer almaktadır.

Ülkemiz genelinde (ADNKS verilerine göre) 2016 yılında erkeklerin %98,71’i, kadınların %93,72’si olmak üzere genelde % 96,22 okuma yazma oranı mevcutken, bu oran ilimizde erkeklerde %99,09, kadınlarda %96,02, il genelinde ise %97,54 olup, Türkiye ortalamasının üzerindedir.

 

 

2016 yılı itibariyle Aydın’da;

Okul sayısı:841

Derslik:9.746

Öğrenci sayısı: 178.640

Öğretmen sayısı: 14.295

Derslik Başına Düşen Öğrenci

İlkokul + Ortaokul: 18

Genel Ortaöğretim: 19

Mesleki ve Teknik: 20’dir.

 

Üniversite:Aydın ilinde bulunan tek üniversite Adnan Menderes Üniversitesidir. Üniversite içerisinde bulunan Araştırma ve Uygulama Merkezi içerisinde Botanik Bahçesi ve Herbaryum Araştırma ve Uygulama Merkezi, Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Araştırma Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Üniversite 18 Fakülte, 3 Enstitü, 1 Devlet Konservatuarı, 3 Yüksekokul, 19 Meslek Yüksekokulu, 29Uygulama ve Araştırma Merkezi ile toplam 73 akademik birimde eğitim-öğretim veren 2017 yılı itibari ile 55.955 öğrenci sayısına sahip bir yükseköğretim kurumudur (Kaynak: http://www.adu.edu.tr/tr/bir-bakista-universite).

 

TARIM

Büyük Menderes Nehri’nin suladığı bereketli ovalar üzerinde 800.700 hektar alanda kurulu Aydın ilinin %46’sında (368.336 hektar) tarım yapılmaktadır. Uygun ekolojik özellikler, yeryüzü şekli ve iklim koşullarının bulunduğu Aydın güçlü bir tarımsal potansiyele sahiptir. Tarımsal yetiştiricilik alanında dört mevsim üretim yapılabilen topraklar polikültür tarıma elverişlidir.

 

Sanayisi, ağırlıklı olarak tarımsal ürünleri işlemeye yönelik olan Aydın’da nüfusun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Ülkemizde incir ve kestane üretiminde birinci olan Aydın; zeytin, pamuk, enginar ve çilek üretiminde ikinci, yerfıstığı üretiminde ise üçüncü sıradadır.İl’de 2016 yılında 182.775 ton incir, 259.237 ton zeytin, 326.475 ton pamuk ve 25.423 ton kestane üretilmiştir.

 

Aydın’da üretilen yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler ve sanayi ürünleri kapsamında üretilen tarım makineleri iç piyasa ve ihracatta önemli bir potansiyele sahiptir. Aydın’ın sahip olduğu 368.336 hektarlık tarım arazisi içinde 216.657 ha ve %59 pay ile meyveler, içecek ve baharat bitkileri en geniş alanı kaplar. Geriye kalan arazilerin 313.632 hektarı orman, 25.242 hektarı çayır-mera, 14.950 hektarı göl-bataklık, 78.540 hektarı tarı TÜİK verilerine göre; İlimizde en çok katma değer yaratan bitkisel ürünler, incir, zeytin, pamuk ve kestanedir. İlimiz; incir, kestane, zeytin, kereviz(sap), tiritikale (y.ot) üretiminde Türkiye’de 1. sırada, enginar, pamuk ve çilek üretiminde 2. sırada yer almaktadır. 2015 yılında İl’in Türkiye gayri safi zirai gelirinden aldığı pay %1,74’dür.

 

Tarım arazilerinin %27’sinde meyvecilik ve baharat bitkileri üretimi, %17’sinde tarla bitkileri üretimi yapılmaktadır.

 

 

Önemli Kültür Bitkilerinin Üretiminde Aydın İlinin Türkiye Üretimindeki Payı (2016)

 

Türkiye Sıralamasındaki

Yerimiz

Ürünler

Türkiye

Üretimi (ton)

Aydın ili

Üretimi  (ton)

Üretim deki

Payımız (%)

1

İncir

305.450

182.775

59,84

Kestane

64.750

  25.423

39,26

Zeytin

1.730.000

259.237

14,98

Kereviz(Sap)

2.113

1.733

82,00

Arpa (Yeşil Ot)

69.199

35.125

50,76

2

Tiritikale (Yeşil Ot)

119.461

17.836

14,93

Enginar

36.368

6.219

 17,10

Pamuk

2.100.000

326.475

15,55

Çilek

415.150

59.973

 14,45

 

Yem Şalgamı

355.667

74.279

20,89

3

Buğday (Yeşil ot)

310.882

        9.144

2,94

Yerfıstığı

164.186

4.470

 2,72

Mandalina(king)

5.950

414

 9,95

 

İtalyan Çimi

210.935

43.941

20,33

4

Bamya

29.529

2.508

8,49

Bezelye(Yemlik yeşil ot)

121.124

7.125

5,88

Çavdar(Yeşil ot)

8.857

651

7,35

5

Mısır (Silaj)

20.139.033

1.038.661

5,16

Darı

5.327

46

0,86

Mandalina(Satsuma)

795.050

24.619

3,10

Turp (Beyaz)

5.826

46

0,79

Üzüm(Kurutmalık-Çekirdeksiz)

1.141.130

606

0,05

Kaynak: http://www.aydin.gov.tr/genel-bilgiler

 

KÜLTÜR VE TURİZM

 

İlimizin tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağı turizmdir.  İl ekonomisinde kültür ve turizm varlıkları önemli yer tutmaktadır. Kentte Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel olmak üzere ziyarete açık 9  müze ile 23 önemli ören yeri mevcuttur.

 

Önemli ören yerlerimiz Afrodisias (Karacasu), Alabanda (Çine), Alinda (Karpuzlu), Apollon Tapınağı (Didim), Gerga (Çine), Harpasa (Nazilli), Magnesia (Germencik-Ortaklar), Mastaura (Nazilli), Milet (Didim), Nysa (Sultanhisar), Priene (Söke), Tralleis (Aydın-Efeler)’dir. Kültür Envanterine kayıtlı 1.480 kültür varlığımız tescillidir.

 

150 km’lik sahil şeridine sahip olan İlimizde, tarımdan sonraki ikinci önemli gelir kaynağı turizmdir. Kültür ve Turizm Bakanlığında işletme ve yatırım belgeli 95 tesiste 38.342 yatak belediye belgeli 396 tesiste 33.141 yatak olmak üzere toplam 491 tesiste 71.483 yatak kapasitesi mevcuttur.

 

 Kuşadası Yat Limanı, 600 tekne kapasitelidir. Yılda 2.400 gemi kabul kapasiteli Kuşadası Limanı; yolcu sayısı ve gemi adedi bakımından ülkemizin en önemli Kurvaziyer limanıdır. 2015 yılında 1.474 kurvaziyer gemi-motor-yat ile 599.902 turist limanımıza gelmiştir. 2016 yılında 1.261 kurvaziyer gemi-motor-yat ile 379.087 turist limanımıza gelmiştir.

 

 Karada 600 denizde 580 tekne kapasiteli Didim Yat Limanı 400 ton ile Türkiye’nin en yüksek kapasiteli tekneleri sudan çıkarmaya yarayan vincine sahiptir. Didim Yat Limanında, her biri kendi alanında uzman 36 teknik atölye hizmet vermektedir.

 

  İlimizi 2015 yılında 5,5 milyon, 2016 yılında 4 milyon 291 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. Turizm tesislerinde doluluk oranı 2012’de %53 iken, 2015 yılında %76 seviyesine yükselmiştir. 2016 yılında %36 olarak gerçekleşmiştir.Dilek Yarımadası Milli Parkı, Kuşadası ve Didim plajları önemli turizm varlıklarımızdır(www.aydin.gov.tr/genel-bilgiler).

 

 

EKONOMİ

 

Aydın ili bir tarım ve turizm kenti olarak bilinmektedir. Ekonomik hayatın temelini oluşturan tarımın ağırlığı sanayi ve ticaret sektöründe yoğun olarak kendini hissettirmektedir. Nüfusunun %55’i geçimini tarım sektöründen sağlamaktadır. Aydın, ülkemizde üretilen bitkisel ürünlerden 29’unda Türkiye’de ilk 10 da yer alarak ülke tarımındaki önemini göstermektedir. İlimizde en çok katma değer yaratan bitkisel ürünler; incir, zeytin, pamuk ve kestanedir. İlimiz; incir, kestane, zeytin, Kereviz(sap), Tiritikale (yeşil ot) üretiminde Türkiye’de 1. sırada, enginar, pamuk ve çilek üretiminde 2. sırada, yerfıstığı ve mandalina (king) üretiminde ise üçüncü sıradadır.

 

Tarımdan sonraki ikinci önemli sektör turizmdir. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış, açık hava müzesi görünümündeki İlimiz, 23 ören yerine, birçok tarihi, kültürel, turistik, doğal değerlere sahiptir. Turizmin her alanında potansiyele bulunan ve ülkemizin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası ve Didim ilçelerimize turistler konaklama amacıyla gelirken, doğal, arkeolojik ve folklorik değerlere sahip diğer ilçelerimize günü birlik ziyaretler yapmaktadır. İlimizi 2015 yılında 5,5, 2016 yılında 4 milyon 291 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etmiştir. Turizm tesislerinde doluluk oranı 2012’de %53 iken 2015 yılında %76 seviyesine yükselmiştir. 2016 yılında %36 olarak gerçekleşmiştir.

 

Aydın, son yıllarda sanayileşme sürecine girmiş ve bu konuda hızla yol almaya devam etmektedir. Sanayisi ağırlıklı olarak; tarımsal üretimi işlemeye yönelik gıda imalatı, tekstil ürünleri imalatı, makine ve ekipman imalatı, madencilik ve taş ocakçılığı, otomotiv yan sanayi, beyaz eşya ürünleri imalatı ve kimyevi maddeler imalatından oluşmaktadır.

 

İlimizde üretilen ürünlerin bir kısmı iç piyasada tüketilirken bir kısmı da yurt dışına ihraç edilmektedir. Yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, konserve, salça, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra sanayi ürünleri kapsamında tarım makineleri, zeytinyağı makineleri, otomotiv yan sanayi ürünleri, beyaz eşya ürünleri, yer altı servetlerinden feldspat, kuvars, mermer ile şişelenmiş içme suları dünyanın değişik ülkelerine ihraç edilmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı verilerine göre 2000 yılında, Aydın’ın 96 milyon dolar olan ihracat rakamı 2015 yılında 640 milyon 42 bin dolara yükselmiştir. İlimizin ülke ekonomisindeki payı binde üçten binde beşe yükselmiştir. 2016 yılında 618 milyon dolar olmuştur.

 

Kalkınma Bakanlığı tarafından açıklanan veriler ışığında “İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” araştırmasına göre İlimiz 2003 verilerine göre 21. sırada iken 2013 verilerine göre 18. sıraya yükselmiştir. İlimizde 2016 yılında bütçe gelirlerinin giderleri karşılama oranı %85 olarak gerçekleşmiştir(http://www.aydin.gov.tr/genel-bilgiler).

 

SANAYİ, TİCARET VE İSTİHDAM

 

Aydın ilinde, sanayide çalışanların, %37’si gıda ürünleri imalatı sektöründe, %8’i başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı sanayisinde istihdam edilmektedir. İstihdamın %81’i işçi, %3’ü mühendistir. Aydın ilinde bulunan sanayi işletmelerinin %51’i mikro ölçekli, %38’i küçük ölçekli, %10’u orta ölçekli, %1’i büyük ölçekli işletmelerdir (Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 81 ilin Sanayi Durum Raporu).

 

 

Aydın Merkez ve İlçelerindeki Ticarete İlişkin Temel Veriler

Cinsi

Adet

Sanayi Odası

1

Ticaret Odası

5

Ticaret Borsası

3

Esnaf ve San. Meslek Kuruluşları

87

Kooperatif

372

Anonim Şirket

876

Limited Şirket

6.049

Küçük Sanayi Sitesi

21

Kaynak: Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye 81 ilin Sanayi Durum Raporu

 

Aydın ilinde bulunan sanayi işletmelerinin sektörel dağılımına baktığımızda, %40 ile gıda ürünleri imalatı, %10 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, %10 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir. Bunları sırasıyla aşağıdaki sektörler takip etmektedir:

 

 • % 8 Tekstil ürünleri imalatı,
 • % 6 Diğer madencilik ve taşocakçılığı
 • % 3 Ağaç ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç),
 • % 3 Kauçuk ve plastik ürünleri imalatı,
 • % 3 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine teçhizatı hariç),
 • % 2 Elektrik gaz buhar ve hava.sis.üret.ve dağıtımı,
 • % 2 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı,
 • % 2 Giyim eşyası imalatı; kürkün işlenmesi ve boyanması,
 • % 2 İçecek imalatı,
 • % 1 Kömür ve linyit çıkartması,
 • % 1 Madenciliği Destekleyici Hizmet Faaliyetleri
 • % 1 Deri ve ilgili ürürnlerin imalatı,
 • % 1 Ana metal sanayi
 • % 1 Motorlu kara taşıtıtların bakım ve onarımı,
 • % 1 Mobilya imalatı,
 • % 1 LPG dolum sınaı gaz dolum
 • % 2 Elektrikli teçhizat imalatı,
 • % 2 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı,
 • % 1 Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı,
 • % 1 Diğer ulaşım araçlarının imalatı,
 • % 2 Diğer (Madeni yağ geri kazanım kullanılmış yemek ve sıvı, metal cevherleri madenciliği).

 

Organize Sanayi Bölgeleri

 

 • Aydın Organize Sanayi Bölgesi
 • Aydın (Astım) Organize Sanayi Bölgesi
 • Aydın (Umurlu) Organize Sanayi Bölgesi
 • Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi
 • Nazilli Organize Sanayi Bölgesi
 • Söke Organize Sanayi Bölgesi
 • Buharkent Organize Sanayi Bölgesi
 • Çine Akçaova Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

 

Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 2014 yılı verilerine göre Aydın Sanayi Odası üyesi 716 sanayi tesisinde 30.000 kişi istihdam edilmektedir. İlde Aydın, ASTİM, Nazilli, Ortaklar, Söke, Çine olmak üzere altı Organize Sanayi Bölgesi faaliyet göstermektedir. Ayrıca Buharkent OSB ve Çine Akçaova Tarıma Dayılı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi çalışmaları devam etmektedir. 245 parsele sahip ASTİM OSB'de üretim yapan 104 fabrikada 3.610 kişi çalışmaktadır. 62  parselli Umurlu OSB'de faaliyette olan 55  fabrikada 2.500 kişi çalışmaktadır. 42  parsele sahip Nazilli OSB'de 1.000 kişi istihdam eden 7 fabrika üretimde, 33 parsele sahip Ortaklar OSB'de 487  kişi istihdam eden 7 fabrika faaliyette 4 fabrikanın ise inşaatı devam etmekte, 61 parsele sahip Çine OSB'de 25 kişi istihdam eden 2 fabrika üretimde,  89 parsele sahip Söke OSB'de 1 fabrikanın inşaatı devam etmektedir. Altı OSB 'de toplam 175 fabrikada 7.622 kişinin istihdamı sağlanmaktadır.

 

Çine OSB'de bir enerji firması 64 MW gücündeki doğalgaz çevrim santrali yatırımı bitirilmiş olup, üretime devam etmektedir.21 adet Küçük Sanayi Sitelerinde bulunan 5.417 işyerinde yaklaşık 10.000'e yakın kişinin istihdamı sağlanmaktadır(aydin.tarim.gov.tr/Menu/72/Ekonomik-Ve-Sosyal-Yapi).

 

 İstihdam:Aydın İŞKUR 2015 yılı Ocak-Ekim ayında kayıtlı toplam 78 bin 840 kayıtlı iş gücüne sahiptir. Bunlardan 36 bini 26’sı kadın 42 bin 814’ü erkektir. Kayıtlı işsizler İŞKUR’da 32 bin 617’dir. Bunların 17 bin 513’ü kadın 15 bin 104’ü erkektir. Türkiye’nin 15 yaş ve üzeri nüfusunun 2015 Temmuz ayında işgücüne katılma oranı %52,4 istihdam oranı ise %47,2 işsizlik oranı ise 9,8’dir  (Aydın İl İstihdam Ve Mesleki Eğitim Kurulu 2015 Yılı Son Toplantısı ).