AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ FEROMAN VE TUZAKLARININ MAL ALIM İHALESİ 13.09.2021

Sayın Üyemiz,

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Şefliklerinin İhtiyacı olan Feroman ve Tuzaklarının Mal alımı İşi 2021/529997 İhale Kayıt Numarası ile 4734 sayılı KİK’nun 19.maddesi “e-ihale usulü” gereğince 17.09.2021 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı ve İhale salonunda yapılacaktır. İhale ilan örneği ekte sunulmaktadır.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.