KURU İNCİR İMALATI 07.04.2021

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisleri Genel Müdürlüğü Aydın Ajans Amirliği’nce alımı yapılarak Nazilli/ Aydın’daki Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti’ye ait kiralık depolarında muhafaza edilen kuru incirlerden 160 ton (+,- %20 Ofis opsiyonlu) natürel kuru incirin nakliyesi dahil A5 tip ve üzeri boylanarak 500 gr’lık termoform paketli Lerida tip incire işlenmesi, ambalajlanması, paketlenmesi ve nakliye (depodan fabrikaya) ambalajlanması işleri için ihale yapılacaktır. Bu kapsamda TMO Genel Müdürlüğü’nün 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. Maddesinin (g) bendi kapsamında yapacağı mal ve hizmet alımı ihalelerinde uygulanacak usul ve esaslar hakkında Yönetmeliğin 26.1. maddesi gereği teklif isteme usulüne göre yapılacaktır. Şartnamede tekliflerin kapalı zarfla verilmesi istenecektir. İhale 8 Nisan 2021 saat 11:00’da (ihalenin aynı gün verilememesi durumunda 9 Nisan 2021 Cuma aynı saatlerde ihale tekrarlanacaktır.) gerçekleştirilecektir. Söz konusu ihale ilan metinleri ekte yer almaktadır.

EK

Bilgi için mail: aydin.ajans@tmo.gov.tr  Fax: 0 256 231 06 64

Üyelerimizin bilgisine sunulur