NAZİLLİ DEVLET HASTANESİNCE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR 05.12.2019

TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -NAZİLLİ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

106 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/557712

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

YEŞİL MH. 622 SK. NO:2 09800 NAZİLLİ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2563120000 - 5055/5033 - 2563120004

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydindhs7.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

106 KALEM TIBBİ SARF MALZEMESİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ TIBBİ SARF BİRİMİ

c) Teslim tarihi

:

Malzemeler sözleşmenin imzalanmasına müteakip İdarenin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir. Malzemeler sipariş verildikten sonra 10 (On) gün içerisinde ilgili Sarf Depolarına teslim edilecektir. Sözleşme tarihi itibaren 12 aydır. (Tebligat Kanunu hükümlerine göre teslim süreleri hesaplanacaktır.) Yüklenici sözleşme süresi içerisinde teslim zaman ve şartlarına 3 (Üç) defa uymadığı ve bu aksaklık mücbir sebeplerden kaynaklanmadığı takdirde Kati Teminatı hazineye irat kaydedilir. Muayene Komisyonunca gerekli görüldüğünde Kamu Kurumlarına analiz için numune gönderilebilir. Bu durumda analiz giderleri yükleniciye aittir. Malzemeler son kullanma tarihlerinin dolmasına 3 (Üç) ay kala, ilgili birim tarafından bildirildiği takdirde 15 (onbeş) gün içerisinde, yüklenici firma tarafından uzun miatlılar ile değiştirilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

YEŞİL MAH. 622 SOK. NO:2 NAZİLLİ AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2019 - 10:00