AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNCE ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR 06.12.2019

ORMAN EMVALİ İSTİFLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine işletme şefliği Çine Son Deposunda orman emvali istifleme işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2019/617429

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-AYDIN DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Cumhuriyet Mahallesi Vali Konağı Yanı No:20 09020 EFELER/AYDIN

c) Telefon ve faks numarası

:

2562251371 - 2562254222

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Çine işletme şefliği Çine Son Deposunda orman emvali istifleme işi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

İbreli tomruk(KB-NB): 9.500 m3 İbreli tomruk (5m ve yukarı boy): 500 m3 İbreli Maden Direk : 1.000 m3 İbreli Yuv. San. odunu : 2.000 m3 İbreli Kab. kağ. Odun : 5.000 m3
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Çine Orman İşletme Şefliği Çine Son deposu Çine /AYDIN

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 02.01.2020, işin bitiş tarihi 31.12.2020

d) İşe başlama tarihi

:

02.01.2020