AYDIN DEVLET HASTANESİNCE KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR 05.12.2019

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ SATIN ALINACAKTIR

DEVLET HASTANESİ -AYDIN SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

36 AYLIK KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜMHİSTOKİMYA -İN SİTU HİBRİDİZASYON SİSTEMİ ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2019/556984

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

HASAN EFENDİ MAH. GENÇLiK CAD. NO:13 09100 AYDIN MERKEZ/AYDIN

b) Telefon ve faks numarası

:

2562139000 - 2562254620

c) Elektronik Posta Adresi

:

aydindh.satinalma@saglik.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

36 AYLIK KİT KARŞILIĞI TAM OTOMATİK İMMÜMHİSTOKİMYA -İN SİTU HİBRİDİZASYON SİSTEMİ ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

AYDIN DEVLET HASTANESİ PATOLOJİ LABORATUVARI AMBARINA

c) Teslim tarihi

:

1. Sözleşmeden sonra 20 (Yirmi) gün içerisinde cihaz kurulu ve çalışır vaziyette hastanemizin ilgili birimine teslim edilecektir. Cihazın getirilmesi, sigortalanması, montaj yerinin hazırlanması, yerine yüklenici firmanın yetkili servis mühendislerince montajı, Cihaza ilişkin mühendislik ve bakım-onarım-kalibrasyon hizmetlerinin verilmesi gibi her türlü hizmet yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak sağlanacaktır. Sistem, komple çalışır durumda teslim edilecektir. Reaktifler ve tüm sarf malzemeler ilgili kurumun talebi doğrultusunda parti parti teslim edilecek, teslimat faksla yapılan istem tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ve mesai saatlerinde gerçekleştirilecektir. 31.12.2022 tarihine kadar hastanemizin talebi doğrultusunda aylık ihtiyaç oranında alınacaktır 31.12.2022 tarihinde ihale sona erecektir. Reaktiflerin bozulması, reaktiflerle ilgili kalibratör ve kontrollerin hatalı sonuç vermesi durumunda bu reaktifler firma tarafından yenileri ile 7 (yedi) gün içinde değiştirilecektir. Laboratuvar uzmanı gerekli görürse farklı lot numaralı reaktiflerle değişim sağlanacaktır. 2.Cihazların ve reaktiflerin muayene ve kabulü her kurumun belirleyeceği Muayene ve Kabul komisyonu tarafından yapılacaktır. 3.Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak ve muayene komisyonu cihazların şartnameye uygunluğu hakkında ikna edilinceye kadar deneme kullanımı yapılacaktır. 4.Muayene sırasındaki tüm masraflar ve doğabilecek hasarların yükümlüğü firmaya ait olacaktır. 5.Cihazların kurulumu ve çalışması için gerekli tüm parçalar (distile su sistemi, kesintisiz güç kaynağı vb.) yüklenici firmaya aittir. Cihazlar kurumların gösterdiği yere ücretsiz olarak monte edilecek, uygulama çalışmaları yapıldıktan sonra laboratuvarın onayı alınarak çalışır durumda ve hastane otomasyon sistemine entegrasyonu tamamlanmış şekilde teslim edilecektir. 6.Yüklenici firmanın laboratuvarlara teslim edeceği reaktiflerin miadları en az 3 (üç) ay olmalıdır. Miadı 1 (bir) aydan daha az olan reaktif ve sarf malzemeler yenileri ile değiştirilecektir. Miadı geçmiş reaktif ve sarf malzemeler kesinlikle kullanılmayacaktır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aydın Devlet Hastanesi- Hasan Efendi Mah. Kızılay Cad. No:13-AYDIN

b) Tarihi ve saati

:

05.12.2019 - 10:00