FOÇA GARNİZONUNDA YER ALAN BİRLİK VE KURUMLAR İÇİN 2021 YILI MUHTELİF MAL, HİZMET ALIMI İLANI 04.01.2021

T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sosyal Hizmetler Komutanlığı, Foça Garnizonunda yer alan birlik ve kurumlar için 2021 yılı muhtelif mal ve hizmet alımı ilanına ilişkin ilan metni, alımlara ilişkin tarih ve saatler ekte bilgilerinize sunulmuştur.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.