T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ AYDIN AJANS AMİRLİĞİ ÇUKULAT TİP KURU İNCİR İHALESİ 23.12.2020

Sayın Üyemiz,

T.C. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü,  Aydın Ajans Amirliği’nden alınan yazıda, Şube Müdürlüğünce alımı yapılarak Nazilli/Aydın’daki Uğur Entegre Gıda Tarım ve Hayvancılık San. Tic. Ltd. Şti’ye ait kiralık depolarında muhafaza edilen A1 ve A2 incirlerin tamamının ve bakiyesi A3 serisi incirlerden karşılanarak (± %20 Ofis opsiyonlu) kuru incirden, 40 ton Çukulat tip kuru incir elde edilmesi, her doypack pakette homojen paketlenmesi, ambalajlanması ve nakliye dâhil ihaleye çıkılarak yaptırılması işi olduğu bildirilerek, ihale TMO İzmir Şube Müdürlüğü İdari Binası’nda 25.12.2020 tarihinde saat 11.00’de gerçekleştirilecektir. Tekliflerin son teklif verme tarih ve saatine kadar Şube Müdürlüğüne elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderileceği belirtilmektedir. İhaleye girme şartları ve Teklif mektubunun şekli  ve içeriğinin yer aldığı ihale ilan metni ekte yer almaktadır.

EK: İHALE İLAN METNİ

Üyelerimizin bilgisine sunulur.