AYDIN VE NAZİLLİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜKLERİNDE GÖREVLİ İŞÇİLER İÇİN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ HİZMET ALIMI İHALESİ 08.12.2020

Aydın Ve Nazilli Orman İşletme Müdürlüklerinde Görevli İşçiler İçin İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi Hizmet Alımı İşi 2020/672113 ihale kayıt numarası ile 4734 Sayılı KİK.nun 19.uncu maddesi “E-ihale usulü” gereğince 16.12.2020 tarihinde saat 10.00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonunda ihale yapılacaktır. İhaleye ait ilan örneği ekte yer almaktadır.

 EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.