ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHA HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İHALESİ 25.09.2020

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü,  Köşk Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Ağaçlandırma Saha Hazırlığı Hizmet Alımı işine 2020/502813 ihale kayıt numarası ile 4734 Sayılı KİK.nun 19. Maddesi “E-İhale Usulü” gereğince 05.10.2020 tarihinde saat 10:00’da İşletme Müdürlüğü Toplantı ve İhale Salonunda ihale yapılacaktır. İhale ilanı ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.