DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ- SIĞIRCILIK TESİSİNDE SANİTASYON BİNASI VE İŞÇİ GİYİNME BİNASI YAPIM İHALESİ 22.09.2020

Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü sığırcılık tesisinde sanitasyon binası ve işçi giyinme binası yapım ihalesi 30.09.2020 Çarşamba günü saat 14:00’da Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde yapılacak olup, ihaleye ait ilan örneği ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.