AYDIN ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ GERMENCİK ORMAN İŞLETME ŞEFLİĞİ ENDÜSTRİYEL AĞAÇLANDIRMA SAHA HAZIRLIĞI HİZMET ALIMI İHALESİ 07.09.2020

Aydın Orman İşletme Müdürlüğü Germencik Orman İşletme Şefliği Endüstriyel Ağaçlandırma Saha Hazırlığı Hizmet Alımı işine 2020/450518 ihale kayıt numarası ile 4734 sayılı KİK.nun 19. Maddesi “E- ihale usulü” gereğince 18.09.2020 tarihinde saat 10:00’da Aydın Orman İşletme Müdürlüğü toplantı ve ihale  salonunda yapılacak olup ihaleye ait ilan örneği ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.